Đề cương học phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có đáp án TMU

Đề cương học phần Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có đáp án TMU

Đề cương ngân hàng câu hỏi học phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có đáp án
Đề cương ngân hàng câu hỏi học phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có đáp án
NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
NHÓM CÂU HỎI 1
Câu 1, Trình bày khái niệm đào tạo và phát triển nhân lực. Liên hệ thực tiễn?
Câu 2,  Phân biệt sự giống và khác nhau của đào tạo nhân lực và phát triển nhân lực. Liên hệ thực tiễn?
Câu 3, Trình bày vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực đối với NLĐ, DN và XH. Liên hệ thực tiễn.
Câu 4, Trình bày nội dung đào tạo và phát triển. Liên hệ thực tiễn.
Câu 5, Trình bày phương pháp đào tạo và phát triển nhân viên (phương pháp chỉ dẫn công việc, phương pháp đào tạo nghề, sử dụng công cụ mô phỏng). Liên hệ thực tiễn.
Câu 6, Trình bày phương pháp đào tạo và phát triển nhà quản trị ( trò chơi kinh doanh, nghiên cứu tình huống, luân phiên công việc, hội thảo, nhập vai và ứng xử ). Liên hệ?
Câu 7, Tại sao phải áp dụng phương pháp đào tạo khác nhau đối với nhà quản tri và nhân viên. Liên hệ thực tiễn?
Câu 8, Trình bày quy trình đào tạo và phát triển.
Câu 9,  Trình bày nội dung của xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực. Liên hệ thực tiễn?
Câu 10, Tại sao khi xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực cần căn cứ vào chiến lược hoạt động/ kinh doanh , kế hoạch nhân lực…. trình độ năng lực chuyên môn của người lao động,….? Liên hệ thực tiễn?
Câu 11, Trình bày phương pháp xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực. liên hệ.
Câu 12,  Trình bày nội dung xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực. Liên hệ thực tiễn.
Câu 13, Trình bày nội dung Xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nhân lực. Liên hệ thực tiễn.
Câu 14, Trình bày nội dung  Xác định ngân sách đào tạo và phát triển nhân lực. Liên hệ thực tiễn.
Câu 15, Trình bày nội dung triển khai đào tạo và phát triển nhân lực bên ngoài tổ chức, doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn?
Câu 16, Trình bày nội dung “Triển khai ĐT&PTNL bên trong doanh nghiệp”. Liên hệ thực tiễn.
Câu 17, Trình bày các căn cứ lựa chọn đối tác cung ứng dịch vụ đào tạo và phát triển nhân lực. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Liên hệ thực tiễn.
Câu 18, Trình bày nội dung “ Đánh giá kết quả học tập của học viên”. Liên hệ thực tiễn.
Câu 19, Đánh giá tình hình thực hiện công việc sau đào tạo và phát triển nhân lực. Liên hệ thực tiễn :
Câu 20, Đánh giá việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nhân lực. Liên hệ thực tiễn?

NHÓM CÂU HỎI 2
1, Dạng bài tập tình huống
2, Dạng bài tập thực hành :

Đáp án đề cương ngân hàng câu hỏi học phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TMU

CHƯƠNG 1 :
Trả lời : Đào tạo và PTNL là quá trình liên quan đến việc hoàn thiện và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và kinh nghiệm nghề nghiệp của người lao động trong quá trình thực hiện công việc của họ ở cả hiện tại và tương lai.
Phân tích khái niệm :
-  Đào tạo và PTNL bao gồm các hoạt động : lập kế hoạch đào tạo và phát triển, triển khai và đánh giá.
-  NLĐ sẽ được bù đắp những thiếu hụt trong học vấn, kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực chuyên môn, cập nhật kiến thức hiểu biết,..
-  Quá trình đào tạo và phát triển sẽ bao gồm các nội dung : Đào tạo & PT chuyên môn – kỹ thuật; chính trị lý luận; văn hóa tổ chức DN; phương pháp công tác,….
-  Các phương pháp : Luân chuyển, nhập vai, kèm cặp,….
-  Đào tạo và ptnl được coi là quá trình đầu tư và mang lại hiệu quả cao.
Liên hệ thực tiễn : Khi công ty sắp đưa ra thị trường một loại sản phẩm hoàn toàn mới => Nhân viên cần đc bổ sung thêm về kiến thức sản phẩm mới và kỹ năng mời chào khách hàng sử dụng sp mới => tổ chức một khóa đào tạo ngắn hạn để bổ sung kiến thức cho nv bán hàng.
Phân biệt :
Giống nhau :
-  Đều nhằm mục đích giúpNLĐ tiếp thu các kiến thức, học các kỹ năng mới và thay đổi các quan điểm hay hành vi, nâng cao khả năng thực hiện công việc cá nhân.
-  Đều có nd, hình thức và các phương pháp tương tự nhau.
-  Đào tạo và phát triển được coi như cùng một quá trình, cùng một công tác, cùng một nội dung quản trị nhân lực trong DN.
Khác nhau :

Đào tạo
Phát triển
Trọng tâm
Công việc hiện tại
Công việc của tương lai.
Phát triển gắn với lộ trình công danh
Phạm vi
Cá nhân
Cá nhân, nhóm và tổ chức
Mục tiêu
Khắc phục các vấn đề hiện tại
Chuẩn bị cho sự thay đổi
Sự tham gia
Bắt buộc
Tự nguyện
Liên hệ thực tiễn :
*Ví dụ đào tạo : Công ty bán hàng => nhân viên cần có kỹ năng giao tiếp => tổ chức 1 khóa học để đào tạo => quá trình học tập để thêm kiến thức, kỹ năng ở hiện tại => đào tạo
*Ví dụ phát triển : Nửa năm tới công ty tăng quy mô cần nhiều nhân viên bán hàng => tương lai sẽ có một số nhân viên bán hàng lên làm quản lý => tổ chức khóa học cho nhân viên để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo => quá trình học tập để nhân viên có thể thực hiện tốt công việc ở tương lai => phát triển theo hướng năng lực.
*Với người lao động :
- Giúp thực hiện công việc tốt hơn, tạo ra tính chuyên nghiệp của NLĐ trong quá trình làm việc.
- Thỏa mãn nhu cầu thành đạt của người lao động, dn cũng trả công cho những nỗ lực của họ.
- Tạo ra sự thích ứng giữa NLĐ với công việc hiện tại và tương lai.
-  Tạo cho NLĐ có cách nhìn, cách tư duy mới trong công việc của họ để khai thác đc tính sáng tạo.
- Tạo sự gắn bó giữa NLĐ và tổ chức, doanh nghiệp.
* Với doanh nghiệp :
- Góp phần thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp.
- Tạo ra sự chủ động thích ứng với các biến động và nhu cầu tương lai của DN.
- Làm tăng sự ổn định và năng động của dn, đảm bảo giữ vững hiệu quả ổn định kinh doanh.
- Nâng cao năng suất lđ, hiệu quả thực hiện cv => nâng cao hiệu quả kt của dn
- Duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Tạo đk áp dụng tiến bộ kỹ thuật và quản lý hiện đại trong doanh nghiệp
- Giảm bớt sự ám sát, giảm bớt tai nạn lđ,..
* Với xã hội :
- Là cơ sở để xã hội có nguồn lực chất lượng cao.
- Tạo ra những công dân tốt cho xã hội, tránh cái tai nạn tệ nạn xh.
- Thúc đẩy sự phát triển và hợp tác trong xã hội.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục và đào tạo quốc dân.
- Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH  của đất nc thông qua hoạt động đào tạo.
* Liên hệ thực tiễn : P&G là một công ty rất quan tâm đến đào tạo và phát triển cho nhân viên công ty. Một năm công ty sẽ tổ chức rất nhiều khóa đào tạo cho hầu hết các nhân viên trong công ty để bổ sung và nâng cao kiến thức. Chính vì vậy mà những nhân viên này khi đc hỏi có ý định rời bỏ công ty hay ko thì họ đều tl là không vì P&G có một môi trường làm việc và đãi ngộ rất tốt giúp họ phát triển đc mọi mặt.

Nhận trọn bộ đề cương đáp án ngân hàng câu hỏi học phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại đây


Comments

  1. muốn mua tài liệu đề cương ngân hàng câu hỏi học phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bằng cách nào

    ReplyDelete

Post a Comment