Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc phát âm chuẩn Anh Mỹ phản xạ tự nhiên

Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc phát âm chuẩn Anh - Mỹ luyện đủ kỹ năng để phản xạ giao tiếp được tự nhiên

Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc luyện phát âm chuẩn Anh Mỹ học offline tăng tương tác luyện phản xạ nhanh cùng với giáo viên, bạn học, học online trực tuyến học mọi lúc mọi nơi với lộ trình học rõ ràng giúp bạn tự tin giao tiếp bằng tiếng anh.
Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc phát âm chuẩn Anh Mỹ phản xạ tự nhiên
Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc phát âm chuẩn Anh Mỹ phản xạ tự nhiên

Lộ trình học tiếng anh giao tiếp cấp tốc phát âm chuẩn Anh - Mỹ giúp người học tự tin trong giao tiếp bằng tiếng anh

 ĐĂNG KÝ NGAY

AMERICAN VOICE PHÁT ÂM ANH MỸ (HỌC 25 BUỔI)

Khóa học Phát âm Anh Mỹ - American Voice có 13 buổi lý thuyết, tập trung vào 3 nội dung chính: Luyện phát âm chuẩn 41 âm Anh Mỹ, Luyện nghe & phản xạ nói với 13 chủ đề giao tiếp và 4 kĩ thuật luyện nói tự nhiên.

Các bạn sẽ được luyện nghe chuyên sâu thông qua cuốn sách Active listening và show truyền hình Mỹ “Young Sheldon”

1.1.   41 âm Anh Mỹ

Các bạn sẽ được học cách phát âm 41 âm Anh Mỹ theo Giáo trình chuẩn American Spoken English & từ điển https://www.oxfordlearnersdictionaries. com với 4 loại âm (nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh)

-      Nguyên âm

·        Long ɑː - Flat æ - Short ʌ

·        Long ɔː - Short o ɑː

·        Short ə - Long ɜː

·        Short ɪ - Long iː

·        Short ʊ - Long uː

-      Cặp phụ âm vô thanh - hữu thanh

·        ʃ - ʒ

·        tʃ - dʒ

·        θ – ð

·        f v

·        p b

·        k g

·        s z

·        t d

-      Các phụ âm không đi theo cặp

·        n, m, ŋ

·        l, r, w

·        j

-      Các nguyên âm đôi trong tiếng Anh

·        ɔɪ - eɪ - aɪ

·        oʊ - aʊ

1.2.   5 kỹ thuật nghe tiếng Anh

-  Nối âm (linking sound)

·        Nối giữa phụ âm - nguyên âm

·        Nối giữa phụ âm - phụ âm : T + Y, S + Y, D+Y, n, m, ŋ + ð

·        Nối giữa nguyên âm - nguyên âm

-    Thể mạnh & thể nhẹ của một từ (Strong & weak form)

·        And: ænd - ən

·        Can: kæn - kən

·        Him: hɪm - ɪm

·        Her: hɜːr - ər

·        Them: ðem - əm

-       Chuyển /t/ => /d/ trong Anh Mỹ

·          Nguyên âm t nguyên âm

·          Nguyên âm r t

·          Nguyên âm t  l

-       Âm lướt (Schwa sound)

-       Word stress (trọng âm từ)

1.3.   Giáo trình luyện nghe

-       Luyện nghe chuyên sâu giáo trình Active Listening  –  Basic với 13 chủ  đề giao tiếp cơ bản (Self-introduction, Hobbies, Hometown, Daily routines,„)

-       Luyện nghe & học từ vựng qua show truyền hình Mỹ Young Sheldon

1.4.   4 kĩ thuật luyện nói tự nhiên

-  Trọng âm câu (Sentence stress)

-  Ngữ điệu câu (Intonation)

-  Luyn cách ngắt câu (Chunking)

-  Luyện cách thể hiện câm xúc tự nhiên (Emotional expressions)

1.5.   Phương pháp ghi nhớ từ vựng “Amazing Note”

Học từ vựng sẽ không còn là một trở ngại, với cuốn sổ thần thánh mang tên “Amazing Note”.

2.   6 BUỔI SELF STUDY VỚI CÁC BẠN TRAVEL MATES

Luyện tập từ vựng & kĩ năng nói với các bạn trợ giảng (Travel Mates) & tham gia các hoạt động Free Talk luyện nói tiếng Anh tại quán cà phê

3.   6 BUỔI THỰC HÀNH “AMAZING TALK 1-1” VỚI GIÁO VIÊN BẢN XỨ  (CÓ BẰNG TESOL)

-      Mỗi tuần, các bạn sẽ được thực hành MỘT KÈM MỘT với một thầy cô bản xứ để luyện phân xạ nói với 2 topics đã học trong tuần

-      Giáo viên nước ngoài là các thầy cô có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy  chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL.

ĐĂNG KÝ NGAY

KHÓA LIVING GRAMMAR NGỮ PHÁP THỰC HÀNH (HỌC 33 BUỔI)

1.        17 BUỔI LÝ THUYẾT 

Khóa  học  Living  Grammar  –  Ngữ  pháp  thực  hành  có  17  buổi  lý  thuyết,  giúp các  bạn  phân  xạ  nói  nhuần  nhuyễn  trong  16  chủ  đề  nói  &  áp  dụng  nhuần nhuyễn 11 chủ điểm ngữ pháp nói dưới dạng các bài luyện phân xạ.

Để có thể phản xạ nhanh & tự nhiên, sẽ có 5 nội dung chính các bạn sẽ luyện tập trong khóa Living Grammar này:

Phương pháp sử dụng 10 loäi cụm từ vựng (Collocations) Luyện nghe chuyên sâu (Active Listening)

11 chủ điểm ngữ pháp thực hành (Active Grammar)

Luyện viết câu 3 dạng câu đơn, ghép & phức (Sentence Making) Luyện nói phân xạ theo form IELTS Speaking Part 1 (Vlog challenge)


1.1.          Phương pháp sử dụng 10 lọai collocations (cụm từ vựng)

Để tránh thói quen ghép các từ đơn lẻ khi nói, các bạn cần có khả năng sử dng 10 loại collocations nhuần nhuyn bằng 2 công c:

   Từ điển Ozdic: http://www.ozdic. com/

   Từ điển thành ngữ (idioms) 

dụ:

   Cách nói thông thường:

I am so busy these days so I don’t think I can come to your party

   Cách dùng Collocations:

I am completely snowed under with work these days so I don’t think I can be able to make it to your party

1.2.          Luyện nghe chuyên sâu

·        Luyện nghe chuyên sâu giáo trình Active Listening Developing với 16 ch đ giao tiếp nång cao (Narrating a story, Retelling a story,)

·        Luyện nghe & học từ vựng qua show truyền hình Mỹ Young Sheldon

1.3.          11 chủ điểm ngữ pháp thực hành (Living Grammar)

·        11 chủ điểm ngữ pháp với giáo trình Active Grammar không hề - khôkhan

·        Học ngữ pháp 100% qua audios nghe & áp dụng trực tiếp được vào văn nói!

1.4.          Luyện viết câu & đoạn (Sentence Making)

·        Trước khi thực hiện việc phân xạ nói, các bạn cần viết câu trả lời của mình với độ dài 5 - 8  câu, đảm bảo dùng thành thạo  các  loại  câu (câu đơn, ghép & phức)

·        Giáo viên sẽ chọm bài & sửa cho các bạn trước khi luyện nói

1.5.   Phân xạ nói theo form IELTS Speaking Part 1 (V-log challenge)

·        Đây là phần thú vị nhất trong khóa học này. Sau khi được giáo viên  chữa bài viết xong, các bạn sẽ là những Vloggers để làm những V-log về 16 chủ đề học trong khóa này

·        Sử dụng đồ duy Mindmap để phát triển bài nói

1.6.   Phương pháp ghi nhớ từ vựng “Amazing Note”

·    Các bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng Amazing Note, phương pháp ghi nhớ cm từ vựng hiệu qu vi 1 cun s A5 gáy xoắn

2.   8 BUỔI SELF STUDY VỚI CÁC BẠN TRAVEL MATES

·           Luyện tập từ vựng & kĩ năng nói với các bạn trợ giảng (Travel Mates) & tham gia các hoạt động Free Talk luyện nói tiếng Anh tại quán cà phê

3.   8 BUỔI THỰC HÀNH “AMAZING TALK 1-1” VỚI GIÁO VIÊN BẢN XỨ (CÓ BẰNG TESOL)

·           Mỗi tuần, các bạn sẽ được thực hành MỘT KÈM MỘT với một thầy bản

xứ để luyện phản xạ nói với 2 topics đã học trong tuần

·           Giáo viên nước ngoài là các thầy cô có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL.

ĐĂNG KÝ NGAY

KHÓA NATIVE SPEAKING GIAO TIẾP TỰ NHIÊN (GIẢNG DẠY 100% BỞI GIÁO VIÊN BẢN XỨ CÓ BẰNG TESOL)

(HỌC 33 BUỔI)

1.     16 BUỔI LÝ THUYẾT VỚI GIÁO VIÊN BẢN XỨ

·        Khóa học Native Speaking Giao tiếp tự nhiên có 16 buổi    thuyết, giúp các bạn bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh được  sử  dụng  thường xuyên trong cuộc sống của người bản  địa, đồng thời nâng cao phản biện tiếng Anh.

·        Khóa học được giảng dạy bởi các thầy người bản xứ nên  năng

phản xạ tự nhiên trong tiếng Anh của học viên sẽ được tăng cường một cách tối đa

·        Khóa học tập trung tăng cường kĩ năng phân biện tiếng Anh (theo form của IELTS Speaking Part 3)

1.1.          Phương pháp hiểu & sử dụng thành ngữ tiếng Anh

Các bạn học viên sẽ tiếp cận với 16 chủ đề phản biện nói, tạo thói quen học từ vưng thông qua các bài báo nước ngoài

1.2.          Luyện nghe chuyên sâu

·        Luyện nghe chuyên sâu giáo trình Active Listening Expanding với 16 chủ đề giao tiếp nâng cao (Money & Spending, Media & Advertising, Environmental pollution,)

·        Luyện nghe & học từ vựng qua show truyền hình Mỹ Young Sheldon

1.3.          năng phản biện tiếng Anh (theo form IELTS Speaking Part 3)

·        Các thầy cô bản xứ sẽ chia lớp thành 2 nhóm có quan điểm trái ngược, giúp học viên tự tin đưa ra quan điểm cá nhân về một vấn  đề trong xã  hội

·        Sử dụng Sơ đồ tư duy Mindmap để phát triển bài nói

2. 8 BUỔI SELF STUDY VỚI CÁC BẠN TRAVEL MATES

·     Luyện tập từ vựng & kĩ năng nói với các bạn trợ  giảng (Travel Mates)  &  tham gia các hoạt động Free Talk luyện nói tiếng Anh tại quán phê

3.     8 BUỔI THỰC HÀNH “AMAZING TALK 1-1” VỚI GIÁO VIÊN BẢN XỨ (CÓ BẰNG TESOL)

·        Mỗi tuần, các bạn sẽ được thực hành MỘT KÈM MỘT với một thầy

bản xứ để luyện phân xạ nói với 2 topics đã học trong tuần

·        Giáo viên nước ngoài là các thầy cô có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL.

Đăng ký Học tiếng anh giao tiếp cấp tốc phát âm chuẩn Anh Mỹ phản xạ tự nhiên ngay tại đây với học phí ưu đãi nhất

ĐĂNG KÝ NGAY

***


Comments