Đề cương học phần Hướng đẫn du lịch có đáp án và các tài liệu TMU

Đề cương học phần Hướng đẫn du lịch có đáp án và các tài liệu TMU

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN: HƯỚNG DẪN DU LỊCH
NHÓM CÂU HỎI 1
1.trình bày khái niệm hoạt động hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên du lịch? nêu ý nghĩa của hoạt động hướng dẫn du lịch và vai trò của hướng dẫn viên du lịch?
2.nêu các đặc điểm của hoạt động hướng dẫn du lịch? liên hệ thực tế về hoạt động hướng dẫn du lịch của một số công ty lữ hành?
3.trình bày các điều kiện để trở thành hướng dẫn viên du lịch, các tiêu chí phân loại hướng dẫn viên du lịch? sự khác nhau giữa hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn  viên du lịch nội địa; hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và hướng dẫn viên du lịch không chuyên?
4.nêu những hoạt động chủ yếu của hoạt động hướng dẫn du lịch? liên hệ thực tế về hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch?
5.trình bày ý nghĩa của đối tượng tham quan du lịch? lấy ví dụ về một số đối tượng tham quan du lịch
6. nêu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch? liên hệ thực tế?
7.nêu các yếu tố nào lập lên tuyến du lịch? phân tích tuyến điểm du lịch có chặng đường dài? những lưu ý của hướng dẫn viên du lịch khi thực hiện hành trình tuyến điểm du lịch có chặng đường dài?
8. nêu các đặc điểm lao động của hướng dẫn viên du lịch? vì sao đặc điểm lao động của hướng dẫn viên du lịch có tác động đến việc lựa chọn nghề hướng dẫn du lịch?
9.trình bày các yêu cầu cần thiết đối với hướng dẫn viên du lịch, các kỹ năng cần có của hướng dẫn viên du lịch? liên hệ thực tế.
10. nêu các bước cơ bản của hoạt động tổ chức hướng dẫn du lịch? phân tích các công việc trong “chuẩn bị trước chuyến đi” của hướng dẫn viên du lịch? liên hệ thực tế.
11. trình bày các việc cần làm trong “tổ chức hoạt động đón khách” của hướng dẫn viên du lịch? để làm hài lòng khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch cần lưu ý các vấn đề gì?
12 .khái niệm tham quan du lịch. phân tích phương pháp hướng dẫn tham quan trên các phương tiện vận chuyển, theo chuyên đề, tại điểm tham quan du lịch? liên hệ thực tế với từng phương pháp hướng dẫn tham quan?
13. phân tích nội dung tổ chức phục vụ khách du lịch tại khách sạn của hướng dẫn viên du lịch? liên hệ thực tế.
14. nêu các nội dung chính của các hoạt động trong chuyến đi? trong các nội dung này, hướng dẫn viên du lịch cần thực hiện tốt nhất công việc gì? liên hệ thực tế.
15. trình bày các bước của quá trình chuẩn bị hướng dẫn tham quan và nội dung hướng dẫn tham quan du lịch. những lưu ý quan trọng trong từng nội dung hướng dẫn tham quan du lịch?
NHÓM CÂU HỎI 2
2. Quá trình TNDLNV tác động đến khách du lịch:
3.Một số di sản văn hóa thế giới của VN
4.Các tiêu chí công nhận tài nguyên tự nhiên trở thành di sản thế giới
5.Tài nguyên du lịch địa hình vùng trung du miền núi phía bắc
6.Tài nguyên biển đảo của vùng duyên hải nam trung bộ
7.Ảnh hưởng của tài nguyên khí hậu đến hoạt động kinh doanh du lịch
8.Các dạng hình thức của tài nguyên khí hậu:
9.Đặc điểm tài nguyên nước ngầm và nước khoáng
10.Một số vườn quốc gia của vn
11.Những loại di tích lịch sử của thủ đô ha nội
12.Tiêu chí công nhận TNDLNV trở thành di sản thế giới
14.Một số trò chơi dân gian trong các lễ hội truyền thống
17.Hệ thống phân vị trong vùng du ljch
18.Một số di tích quốc gia đặc biệt của vn hiện nay
19.Các địa phuong trong điểm của vùng du lịch việt nam
20.Các sản phẩm du lịch đặc trưng của các vùng
21.CÁc yếu tố ảnh hưởng đến mức độ khai thác TNDl
22.Hoạt động kinh doanh dl tác động đến tài nguyên tự nhiên
23. Tác động đến tài nguyên du lịch nhăn văn
24.Các giải pháp bảo về TNDL

Đáp án ngân hàng câu hỏi đề cương học phần hướng dẫn du lịch tmu

NHÓM CÂU HỎI 1
1.trình bày khái niệm hoạt động hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên du lịch? nêu ý nghĩa của hoạt động hướng dẫn du lịch và vai trò của hướng dẫn viên du lịch?
- Khái niệm hoạt động hướng dẫn du lịch: hoạt động của các tổ chức kinh doanh DL( các công ty lữ hành hoặc đơn vị có chức năng kinh doanh lữ hành) được thực hiện chủ yếu thông qua HDV nhằm đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn, giúp đỡ khách DL giải quyết toàn bộ các vấn đè phát sinh trong quá trình DL, đảm bảo thực hiện những mong muốn, nguyện vọng của họ theo 1 chương trình DL cá nhân tự chọn hoặc tập thể đã được hoạch định trước trên cơ sở các thỏa thuận hợp đồng đã đc kí kết.
- Khái niệm HDV DL:
* Khái niệm của trường Đại học British  Columbia của Canada
HDV DL là các cá nhân làm việc trên các tuyến du lịch, trực tiếp đi kèm hoặc di chuyển cùng với  các cá nhân hoặc các đoàn khách theo một chương trình du lịch, nhằm đảm bảo việc thực hiện lịch trình theo đúng kế hoạch, cung cấp các lời thuyết minh về các điểm du lịch và tạo ra những ấn tượng tích cực cho khách du lịch.
* Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam
HDV DL là cán bộ chuyên môn, làm việc cho các doanh nghiệp  lữ hành ( bao gồm cả các doanh nghiệp du lịch khác có chức năng  kinh doanh lữ hành), nhằm thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn du khách tham quan theo chương trình du lịch đã được kí kết.
Ý nghĩa của hoạt động HDDL: 
- HDDL là hoạt động cơ bản và đặc trưng
- HDDL nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hiểu biết của du khách một cách trực tiếp, đa dạng và sinh động
- HDDL nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình đi du lịch của khách
- HDDL góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động kinh doanh du lịch
- HDDL góp phần đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh du lịch
Vai trò của HDV DL: 
- Đối với đất nước:
+ Là người chủ nhà, đại diện cho quốc gia, dân tộc (vai trò sứ giả) : 
+ Là nhà ngoại giao 
+ Là người bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn du lịch
- Đối với công ty du lịch, công ty lữ hành:
+ Là người đại diện cho công ty phục vụ du khách.
+ Là nhà tiếp thị (marketing) và kinh doanh : Thông qua công việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ du lịch cho công ty,  quốc gia mình nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch cho doanh nghiệp và quốc  gia trên trường quốc tế.  
+Là người bán sản phẩm dịch vụ bổ sung và gia tăng cho công ty  
Là người bán sản phẩm dịch vụ cho công ty trong quá trình thực hiện dịch vụ và  sau đó, Uy tín tăng làm doanh thu của doanh nghiệp lữ hành cũng tăng lên   
+ Là người giám sát và tham mưu về chất lượng sản phẩm
- Đối với khách DL:
+ Là người phục vụ
+ Người hướng dẫn và cung cấp thông tin 
+ Là người tổ chức chương trình, là một nghệ sĩ biểu diễn
 + Là người bạn đồng hành và bảo vệ du khách
2.nêu các đặc điểm của hoạt động hướng dẫn du lịch? liên hệ thực tế về hoạt động hướng dẫn du lịch của một số công ty lữ hành?
Khái niệm hoạt động hướng dẫn du lịch: hoạt động của các tổ chức kinh doanh DL( các công ty lữ hành hoặc đơn vị có chức năng kinh doanh lữ hành) được thực hiện chủ yếu thông qua HDV nhằm đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn, giúp đỡ khách DL giải quyết toàn bộ các vấn đè phát sinh trong quá trình DL, đảm bảo thực hiện những mong muốn, nguyện vọng của họ theo 1 chương trình DL cá nhân tự chọn hoặc tập thể đã được hoạch định trước trên cơ sở các thỏa thuận hợp đồng đã đc kí kết.
Đặc điểm của hoạt động HDDL: 
Hướng dẫn du lịch là hoạt động nhằm thỏa mãn những nhu cầu nhất định của du khách trong quá trình thực hiện chuyến du lịch, là các hoạt động của các tổ chức kinh doanh du lịch, đảm bảo cho việc phục vụ du khách được chu đáo, có tổ chức. Hoạt động này cung cấp kiến thức và các thông tin cần thiết cho du khách có liên quan đến mục đích của chuyến du lịch mà khách du lịch chọn.
Hoạt động hướng dẫn du lịch là 1 hoạt động phức tạp bao gồm các mặt như: cung cấp các thông tin quảng cáo, tiếp thị du lịch, đón tiếp du khách, phục vụ du khách,…và giải quyết những vấn đề phát sinh trước, trong và sau chuyến du lịch của khách. Hoạt động du lịch là 1 loại dịch vụ đặc trưng của hoạt động du lịch nói chung và do các tổ chức du lịch tiến hành, bằng các hoạt động hướng dẫn, cáctổ chức kinh doanh du lịch sau khi đã có hợp đồng, thỏa thuận đảm bảo phục vụ khách du lịch thỏa mãn nhu cầu theo chương trình cụ thể. Hoạt động này cuốn hút các bộ phận chức năng, nghiệp vụ có liên quan tới các mặt công tác khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn thông qua hướng dẫn viên du lịch. Đa phần các hoạt động hướng dẫn du lịch được thực hiện bởi hướng dẫn viên, chất lượng phục vụ hướng dẫn du lịch cho khách phụ thuộc chủ yếu vào khả năng, nghiệp vụ, kiến thức và phẩm hạnh của người hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu chỉ có hướng dẫn viên thì không thể thực hiện được nhiều việc liên quan đến hoạt động hướng dẫn du lịch, vì vậy cần có sự phối hợp giữa các tổ chức và hướng dẫn viên để thu thập thông tin và xây dựng chương trình hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hướng dẫn du lịch. Đặc điểm: 
LIÊN HỆ: 
 Liên hệ công ty Saigon Tourist:
Công ty Lữ hành Saigontourist Hà Nội được thành lập vào tháng 1 năm 2003 bởi UBND Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi là chi nhánh của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Hà Nội.
1 số ví dụ về  trong khi thực hiện chương trình của công ty:
Khi đón được khách hướng dẫn phải thu ngay vé máy bay (nếu vé của hàng không Việt Nam) hoặc bản photocopie (hàng không nước ngoài) và gửi về ngay cho phòng Vé máy bay để xác nhận. Ngoài giờ làm việc, đặc biệt vào các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ thì hướng dẫn giao cho Bảo vệ có xác nhận hai bên. Trường hợp hướng dẫn hoặc khách tự làm cũng phải báo lại cho phòng vé máy bay biết. Hướng dẫn phải lấy lại vé máy bay trước khi tiễn hai ngày để kiểm tra lại và giao cho khách.
 Các đoàn đi tầu hoả tuyến Hà Nội - Lào Cai và ngược lại (kể cả hướng dẫn đi hoặc không đi cùng khách) xe đều đưa hoặc đón khách tại ga Lê Duẩn, hướng dẫn phải giải thích rõ cho khách biết trong trường hợp hướng dẫn không đi cùng khách.
 Phòng nội bộ ở các địa phương chỉ dành cho hướng dẫn. Hướng dẫn nhớ mang theo tờ xác nhận đặt phòng nội bộ ở địa phương để đối chiếu với khách sạn. Trường hợp không có phòng thì hướng dẫn báo Điều hành có ý kiến mới chuyển khách sạn khác.
 Khi các hướng dẫn đổi đoàn cho nhau phải báo lại cho phòng biết và được sự đồng ý mới được đổi để điều hành tiếp. Đồng thời, các hướng dẫn phải bàn giao tình hình đoàn cho nhau và giải thích cho khách rõ lý do thay đổi hướng dẫn. Ai không thực hiện trừ 10% lương. 
Trường hợp không thấy có khách trên chuyến bay, hướng dẫn phải kiểm tra danh sách khách tại thương vụ sân bay và báo về cho công ty xin ý kiến trước khi về Hà Nội. 
Khi tiễn khách đi Quốc tế, hướng dẫn phải hẹn đón khách tại khách sạn 3 giờ trước khi máy bay cất cánh và đi nội địa là 2 giờ. Khi tiễn mà Saigontourist phải trả lệ phí sân bay quốc tế (14$/khách) cho khách,  hướng dẫn phải mang theo Giấy xác nhận (mẫu in sẵn) đã đưa tiền cho khách (có chữ ký của khách) để về thanh toán khi kết thúc đoàn.
 Trong chương trình nếu khách có ăn ở nhà hàng ngoài (hay dọc đường) thì hướng dẫn phải giới thiệu cho khách Phở/Cháo/Chả cá/Cơm/Bún... để khách lựa chọn và kí xác nhận vào chương trình. Trường hợp phải thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt thì hướng dẫn phải nghiên cứu kĩ qui định về: 
+ Nếu nhà hàng có hóa đơn giá trị gia tăng: hướng dẫn giữ nguyên tiêu chuẩn ăn theo chương trình. 
+ Nếu nhà hàng không có hoá đơn giá trị gia tăng, hướng dẫn trừ đi 10% của tiêu chuẩn. Các đoàn đi Hạ Long bằng máy bay trực thăng yêu cầu hướng dẫn phải đến đúng giờ cất cánh. Ai đến muộn sẽ bị phạt và chịu trách nhiệm về việc khách không bay được. 
Các đoàn đi tham quan Cát Bà mà không ghi “thăm rừng” thì hướng dẫn không cho khách đi mà chỉ thăm phố huyện. Nếu khách có nhu cầu thăm rừng thì khách phải tự trả phí vận chuyển và tham quan. 
Các đoàn đi bằng tầu Phú Thượng ra Cát Bà thì nhà chủ phải trả tiền xe ôm cho khách từ Bến Bèo về khách sạn. Ngược lại, từ khách sạn ra Bến Bèo thì hướng dẫn phải thuê xe cho khách,...
Liên hệ công ty du lịch Khoa Việt:
Hoạt động hướng dẫn thực tế của công ty gần đúng với lý thuyết, bắt đầu từ việc chuẩn bị đón khách cho tới công tác sau khi tiễn khách. Công ty TNHH Khoa Việt là công ty kinh doanh lữ hành nhận khách, các tour chủ yếu đi dài ngày, vì vậy yêu cầu đối với HDV rất cao, đòi hỏi HDV phải chịu được áp lực công việc, luôn thân thiện, vui vẻ với khách nhằm truyền đạt  cho khách những thông tin có giá trị trong suốt chuyến đi.
HDV của công ty đều có sự hiểu biết về phong tục và lối sống của người dân bản địa nơi khách đến du lịch, biết tổ chức các chương trình cho khách. Như trong 1 tour Hà Nội- Cúc Phương- Mai Châu khi tới Hòa Bình theo lịch trình chiều đó là thời gian tự do của khách. Cùng thời điểm đó ở gần khách sạn có các tình nguyện viên đang sửa nhà tình nghĩa cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, HDV của công ty đã liên hệ các vị khách để cùng làm. Điều này làm cho các vị khách đánh giá rất cao hành động của HDV vì thông qua công việc tình nguyện đó họ hiểu hơn về con người Việt Nam.
3.trình bày các điều kiện để trở thành hướng dẫn viên du lịch, các tiêu chí phân loại hướng dẫn viên du lịch? sự khác nhau giữa hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn  viên du lịch nội địa; hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và hướng dẫn viên du lịch không chuyên?
- Khái niệm HDV DL:
* Khái niệm của trường Đại học British  Columbia của Canada
HDV DL là các cá nhân làm việc trên các tuyến du lịch, trực tiếp đi kèm hoặc di chuyển cùng với  các cá nhân hoặc các đoàn khách theo một chương trình du lịch, nhằm đảm bảo việc thực hiện lịch trình theo đúng kế hoạch, cung cấp các lời thuyết minh về các điểm du lịch và tạo ra những ấn tượng tích cực cho khách du lịch.
* Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam
HDV DL là cán bộ chuyên môn, làm việc cho các doanh nghiệp  lữ hành ( bao gồm cả các doanh nghiệp du lịch khác có chức năng  kinh doanh lữ hành), nhằm thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn du khách tham quan theo chương trình du lịch đã được kí kết.
ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH HDV DL:
Những quy định, điều kiện để người được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Pháp lệnh Du lịch - 1999 
 Quy định điều kiện người được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch trong điều 32 chương V:
•   Là công dân Việt Nam
• Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt
• Có sức khoẻ phù hợp
• Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ
• Có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên ngành lữ hành, hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
  Điều 59 điều kiện cấp thẻ hướng dẫn du lịch
   1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:
a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
c) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
d) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.
2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:
a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;
b) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

c) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.
3. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:
a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;
b) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.
CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH: có 2 tiêu chí: 
- Theo tính chất công việc: 
+ HDV chuyên nghiệp (Tour Guide): là người hướng dẫn đoàn khách thực hiện chương trình thăm quan du lịch được thoả thuận của tổ chức kinh doanh du lịch, được cấp thẻ hành nghề.
+ HDV tại điểm: là những nhân viên ở trong phạm vi điểm du lịch làm công việc thuyết minh, hướng dẫn du khách. Phạm vi điểm du lịch bao gồm các di tích, khu phong cảnh, khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tàng, cửa hàng lưu niệm, khu lưu niệm danh nhân, các công trình kiến trúc nổi tiếng.....
+ HDV thành phố: Những hướng dẫn viên du lịch này thực hiện các công việc chính là hướng dẫn khách khi vào thành phố hoặc địa phương của mình, giúp họ làm các thủ tục hải quan, hướng dẫn cách thức chuyển đổi tiền tệ, sắp xếp hành lý, đưa họ tới nơi lưu trú. Sắp xếp các chuyến tham quan, ngắm cảnh trong thành phố. Giải thích cho khách về mọi khía cạnh: lịch sử, văn hoá, kinh tế, dân số...các dịch vụ, các đối tượng tham quan, các vấn đề liên quan tới khách du lịch và những vấn đề khác liên quan khi du lịch trong thành phố.
+ HDV k chuyên: thật ra là các cộng tác viên hướng dẫn du lịch mà các tổ chức kinh doanh du lịch thuê theo hợp đồng để hướng dẫn cho khách du lịch. Họ có thể là các nhà khoa học, giáo viên ngoại ngữ, nhà văn… có ngành nghề chính nhờ có trình độ ngoại ngữ, am hiểu kiến thức tổng hợp, kiến thức chuyên ngành, nắm được các tuyến, điểm tham quan, có phương pháp hướng 8 dẫn khách được các hãng du lịch thuê họ theo hợp đồng. Đa số hướng dẫn viên du lịch này thường làm tự do hoặc theo mùa và có thể đảm đương các chức năng như một hướng dẫn viên Công ty du lịch dùng hướng dẫn viên du lịch tạm thời là để giải quyết thời kỳ cao điểm của du lịch, hoặc phục vụ cho các loại hình du lịch k đòi hỏi chuyên môn, tri thức sâu
- Theo thời gian: 
+ HDV suốt tuyến: chỉ nhân viên được sự điều động của công ty du lịch, đại diện tổ chức đoàn du lịch, dưới sự phối hợp của bộ phận điều hành và hướng dẫn viên địa phương thực hiện kế hoạch tiếp đón, cung cấp sự phục vụ trên toàn lộ trình cho đoàn du lịch. Công ty tổ chức du lịch ở đây là chỉ công ty du lịch ký kết trực tiếp với công ty du lịch gửi khách, đồng thời có thể cung cấp sự phục vụ hấp dẫn trên toàn bộ lộ trình.
+ HDV địa phương: là chỉ những nhân viên được sự điều động của công ty du lịch, đại diện cho công ty thực hiện kế hoạch tiếp đón, cung cấp các dịch vụ như sắp xếp hoạt động du lịch ở địa phương, thuyết minh, phiên dịch. Công ty du lịch ở đây là chỉ công ty du lịch nhận sự uỷ thác của công ty tổ chức đoàn du lịch, theo kế hoạch tiếp đón, điều động hướng dẫn viên địa phương phụ trách tổ chức hoạt động tham quan du lịch cho du khách tại địa phương
SỰ KHÁC NHAU GIỮA HDV DL QUỐC TẾ VÀ HDV DL NỘI ĐỊA:
Điều 72,73 của Luật Du lịch - Chương VII:
- Điều kiện hành nghề HDV DL nội địa:
Quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam
Hành vi dân sự đầy đủ.
Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện
Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở nên. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
- Điều kiện hành nghề HDV DL quốc tế:
Quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam
Hành vi dân sự đầy đủ
Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất gây nghiện
Có trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
Có thể thấy, sự khác biệt giữa HDV DL nội đại và quốc tế là về trình độ. HDV DL nội địa chỉ cần trình độ Trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở nên. Còn HDV DL quốc tế cần có trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên. Sự khác biệt t2 là HDV DL nội địa k cần thiết phải có ngoại ngữ( k bắt buộc) còn đối với HDV DL quốc tế bắt buộc phải có trình độ ngoại ngữ
SỰ KHÁC NHAU GIỮA HDV DL CHUYÊN NGHIỆP VÀ K CHUYÊN NGHIỆP:
- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp (Tour Guide) là người hướng dẫn đoàn khách thực hiện chương trình thăm quan du lịch được thoả thuận của tổ chức kinh doanh du lịch, được cấp thẻ hành nghề.
- Hướng dẫn viên không chuyên ( Step-on Guide) thật ra là các cộng tác viên hướng dẫn du lịch mà các tổ chức kinh doanh du lịch thuê theo hợp đồng để hướng dẫn cho khách du lịch. Họ có thể là các nhà khoa học, giáo viên ngoại ngữ, nhà văn… có ngành nghề chính nhờ có trình độ ngoại ngữ, am hiểu kiến thức tổng hợp, kiến thức chuyên ngành, nắm được các tuyến, điểm tham quan, có phương pháp hướng 8 dẫn khách được các hãng du lịch thuê họ theo hợp đồng. Đa số hướng dẫn viên du lịch này thường làm tự do hoặc theo mùa và có thể đảm đương các chức năng như một hướng dẫn viên Công ty du lịch dùng hướng dẫn viên du lịch tạm thời là để giải quyết thời kỳ cao điểm của du lịch, hoặc phục vụ cho các loại hình du lịch k đòi hỏi chuyên môn, tri thức sâu. Hướng dẫn viên du lịch loại này nhiều khi là những nhân viên không cung cấp đủ ngôn ngữ, nhưng phải là những nhân viên có khả năng giao tiếp

Nhận trọn bộ đáp án đề cương học phần hướng dẫn du lịch TMU tại đây


Comments