Đề cương học phần Kinh tế học quản lý có đáp án và các tài liệu TMU

Đề cương học phần Kinh tế học quản lý có đáp án và các tài liệu TMUNGÂN HÀNG CÂU HỎI
HỌC PHẦN: KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ

I.NHÓM CÂU HỎI 1
CHƯƠNG 1,2 : TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC QUẢN LÍ + ƯỚC LƯỢNG VÀ  DỰ  ĐOÁN CẦU
1.Phân tích phương pháp cận biên được sử dụng trong Kinh tế học quản lý? Lấy ví dụ minh họa.
2. Phân tích các kỹ thuật ước lượng cơ bản trong Kinh tế học quản lý? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 3: Phân tích cách xác định hàm cầu thực nghiệm để ước lượng cầu hàng hóa X? cho ví dụ minh họa
4. Phân tích các bước ước lượng cầu của ngành đối với các hãng chấp nhận giá? Cho ví dụ minh họa.
5. Phân tích các bược ước lượng cầu hàng hóa X đối với một hãng định giá. Cho ví dụ minh họa.
6. Phân tích phương pháp dự báo cầu hàng hóa X theo chuỗi thời gian. Cho ví dụ minh họa.
7. Phân tích phương pháp dự báo cầu về hàng hóa X theo mùa vụ - chu kỳ? .Cho ví dụ minh họa.
8. Phân tích các yếu tố tác động đến cung cầu và giá cả thị trường rượu – bia ở Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán.
9. Phân tích các yếu tố tác động đến cung cầu và giá cả thị trường áo rét ở Việt Nam trong mùa đông.
10. Phân tích các yếu tố tác động đến cung cầu và giá cả thị trường điều hòa ở Việt Nam trong mùa hè.
11. Phân tích các yếu tố tác động đến cung cầu và giá cả thị trường ô tô ở Việt Nam.
12. Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn muốn thâm nhập vào thị trường nước Lào. Hãy phân tích các bước để ước lượng cầu sản phẩm của công ty trên thị trường này.
CHƯƠNG 3: ƯỚC LƯỢNG SẢN LƯỢNG VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT.
13. Phân tích các bước ước lượng hàm chi phí sản xuất của một doanh nghiệp trong dài hạn? Cho ví dụ minh họa?
14. Phân tích các bước ước lượng hàm chi phí biến đổi bình quân của một doanh nghiệp trong ngắn hạn? Cho ví dụ minh họa.
15. Phân tích các bước ước lượng hàm sản xuất của một doanh nghiệp trong ngắn hạn? Cho ví dụ minh họa.
16. Phân tích các bước ước lượng hàm sản xuất của một doanh nghiệp trong dài hạn? Cho ví dụ minh họa.
17. Công ty phải lập phương án thuê lao động và vốn để sản xuất. Hãy đưa ra quy trình xác định mức chi phí tối thiểu để sản xuất mức sản lượng đó.
18. Phân tích các bước ước lượng hàm chi phí cận biên của một doanh nghiệp trong ngắn hạn? .Cho ví dụ minh họa.
CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN TRONG ĐIỀU KIỆN RỦI RO VÀ BẤT ĐỊNH
19. Phân tích nguyên tắc phân tích phương sai – giá trị trung bình khi ra quyết định trong điều kiện rủi ro? Cho ví dụ minh họa. - Giá trị kỳ vọng: là trung bình gia quyền của tất cả các kết cục có thể xảy ra, với xác suất của mỗi kết cục được coi như gia quyền tương ứng.
20. Sử dụng hệ số biến thiên để phân tích việc ra quyết định trong điều kiện rủi ro?Cho ví dụ minh họa.
21. Phân tích tiêu chí cực đại tối đa khi ra quyết định trong điều kiện bất định? Cho ví dụ minh họa.
22. Phân tích tiêu chí cực đại tối thiểu khi ra quyết định trong điều kiện bất định?Cho ví dụ minh họa.
23. Phân biệt rủi ro và bất định trong quyết định quản lý của doanh nghiệp? Cho ví dụ minh họa.
24. Phân tích một số biện pháp nhằm giảm rủi ro khi ra quyết định quản lý của doanh nghiệp? Cho ví dụ minh họa.
25. Phân tích thái độ của nhà quản lý đối với rủi ro và lấy ví dụ minh họa trên thực tế?
26. Phân tích nguyên tắc giá trị kỳ vọng khi ra quyết định trong điều kiện rủi ro? Cho ví dụ minh họa.
CHƯƠNG 5: QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ QUẢN LÍ  TRONG CÁC CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG.
27. Phân tích động thái chiến lược mà một hãng có thể sử dụng để tạo ra sự hợp tác trong thị trường độc quyền nhóm? Cho ví dụ minh họa.
28. Phân tích các bước ước lượng hàm tổng chi phí biến đổi của một doanh nghiệp trong ngắn hạn? Cho ví dụ minh họa.
29. Phân tích nguyên tắc định giá để tối đa hóa lợi nhuận của hãng độc quyền bán thuẩn túy trong ngắn hạn?
30. Phân tích quyết định lựa chọn sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận của hãng cạnh tranh độc quyền trong ngắn hạn? Cho ví dụ minh họa.
31. Phân tích các bước xác định sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận của một hãng cạnh tranh độc quyền thuần túy trong ngắn hạn?
32. Phân tích các bước xác định sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận của một hãng cạnh tranh hoàn hoản trong ngắn hạn?
33. Phân tích mô hình Cartel trong độc quyền nhóm. Lấy ví dụ minh họa?
35. Phân tích quyết định quản lý của hãng độc quyền thuần túy trong dài hạn. Cho ví dụ minh họa.
36. So sánh quyết định sản lượng tối ưu trong ngắn hạn của nhà quản lý trong thị trường cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo?
CHƯƠNG 6:
37. Phân tích phương pháp định giá cộng chi phí khi nhà quản lý quyết định giá bán sản phẩm ra thị trường và khả năng ứng dụng phương pháp này trong thực tế.
38. Phân tích cách thức ra quyết định quản lý tối ưu đối với một hãng sản xuất ở nhiều nhà máy
39. Phân tích cách thức ra quyết định quản lý tối ưu đối với một hãng sản xuất bán sản phẩm trên 2 thị trường riêng biệt?
40. Phân tích cách thức ra quyết định quản lý tối ưu đối với một hãng bán các sản phẩm thay thế nhau trong sản xuất?
41. Phân tích cách thức ra quyết định quản lý tối ưu đối với một hãng bán các sản phẩm thay thế nhau trong tiêu dùng?
42. Phân tích cách thức ra quyết định quản lý tối ưu đối với một hãng bán các sản phẩm bổ sung nhau trong sản xuất?
43. Phân tích hàng vi chiến lược định giá hạn chế gia nhập đối với hãng mới vào thị trường? Cho ví dụ minh họa.
44. Phân tích hàng vi chiến lược tăng công suất nhằm ngăn cản sự gia nhập của hãng mới vào thị trường? Cho ví dụ minh họa.
NHÓM CÂU HỎI 2: Câu vận dụng lý thuyết để phân tích tình huống thực tiễn.
CHƯƠNG 1,2
1. Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn muốn thâm nhập vào thị trường nước Lào. Hãy phân tích các bước để ước lượng cầu sản phẩm của công ty trên thị trường này.
2. Phân tích phương pháp dự báo cầu về hàng hóa X theo mô hình kinh tế lượng? Lấy ví dụ minh họa.
3. Tập đoàn Sơn Hà muốn mở rộng thị trường kinh doanh ở tỉnh Quảng Ngãi. Hãy phân tích các bước để ước lượng cầu về sản phẩm bồn nước Inox của công ty trên thị trường này.
Giống câu 1
4. Hãy so sánh ưu và nhược điểm của phương pháp dự báo cầu theo chuỗi thời gian và phương pháp dự báo cầu theo mô hình kinh tế lượng. Cho ví dụ minh họa?
5. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk muốn thâm nhập vào thị trường nước Campuchia. Hãy phân tích các bước ước lượng cầu sản phẩm sữa tươi Organic loại đóng hộp một lít của công ty trên thị trường này.
6. Hệ thống điện máy Trần Anh muốn mở rộng thị trường kinh doanh ở thành phố Hạ Long. Hãy phân tích các bước ước lượng cầu về máy tính Laptop của công ty theo mô hình kinh tế lượng trên thị trường này.
7. Siêu thị điện máy Pico muốn mở rộng thị trường kinh doanh ở tỉnh Nghệ An. Hãy phân tích các bước để dự báo cầu về quạt điều hòa của công ty theo chuỗi thời gian trên thị trường này.
8. Công ty Inax Việt Nam muốn mở rộng thị trường kinh doanh ở thành phố Đồng Nai. Hãy phân tích các bước để dự báo cầu về thiết bị nhà tắm thông minh của công ty này theo mô hình kinh tế lượng, biết rằng đối thủ chính của hãng ở thành phố này là công ty ToTo.
9. Một bác sĩ dành hai tuần làm việc từ thiện khám chữa bệnh miễn phí tại một cơ sở y tế xã ở vùng miền núi trong một quý.
10. Liên là một sinh viên đại học muốn kinh doanh để kiếm thêm tiền trang trải việc học.
CHƯƠNG 3
11. Công ty may 30 triển khai hoạt động sản xuất tại một nhà máy ở Bắc Ninh. Tổng chi phí cho hoạt động sản xuất này là 500 tỷ đồng. Bộ phận kế hoạch cần phải lập phương án thuê lao động và vốn để sản xuất. Hãy đưa ra quy trình xác định sản lượng tối đa cho công ty ứng với mức chi phí đó.
12. Công ty phải lập phương án thuê lao động và vốn để sản xuất. Hãy đưa ra quy trình xác định mức chi phí tối thiểu để sản xuất mức sản lượng đó.
13. Công ty may Thành Công chuyên về sản xuất sản phẩm quần áo và sử dụng 2 yếu tố đầu vào là lao động và vốn..
14. Công ty cổ phần sản xuất thương mại gỗ Việt Nam, chuyên về sản xuất tủ bếp gỗ với nguồn lực chính là lao động và vốn. Công ty đã nhận được đơn đặt hàng 5000 tủ bếp trong năm tới. Bằng kiến thức đã học, bạn hãy phân tích các bước xác định công ty cần huy động số vốn bao nhiêu là hiệu quả nhất.
15. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Quốc Định chuyên sản xuất giầy xuất khẩu với hai nguồn lực chính là lao động và vốn. n.
CHƯƠNG 4
16. Công ty ABC muốn mở 2 cửa hàng kinh doanh ở Cầu giấy và Hoàng mai. Đối với 2 phương án, doanh số bán dự kiến như sau:
17. Phân tích các loại rủi ro và bất định mà XYZ phái đối mặt trong việc lựa chọn kinh doanh 1 loại nước giải khát mới trên thị trường Hà Nội. Hãy chỉ ra một số giải pháp giúp công ty giảm thiểu được các rủi ro và bất định đó.
18. Phân tích các loại rủi ro và bất định mà công ty Samsung phải đối mặt trong việc lựa chọn kinh doanh Tủ lạnh công nghệ Inverter mới trên thị trường Hà nội. Hãy chỉ ra một số giải pháp giúp công ty giảm thiểu được các rủi ro và bất định đó.
19. Phân tích các loại rủi ro và bất định mà công ty Sony phải đối mặt trong việc lựa chọn kinh doanh TIVI phiên bản mới trên thị trường hà nội. Hãy chỉ ra một số giải pháp giúp công ty giảm thiểu được các rủi ro và bất định đó.
20. Công ty Rèm Minh Long muốn mở 2 cửa hàng kinh doanh ở Cầu giấy và Hoàng mai. Đối với 2 phương án, doanh số bán dự kiến như sau:
CHƯƠNG 5
21. Công ty ABCD là công ty độc quyền thuần túy cung cấp dịch vụ vận chuyển người và phương tiện, hàng hóa từ đảo Cát Bà và đất liền.
CHƯƠNG 6
22. Công ty TNHH XYZ chuyên may đo nội thất muốn đặt 2 phân xưởng tại huyện Thạch Thất (A) và Phú Xuyên 
23. Công ty chuyên bán đồ ăn nhanh KFC muốn phát triển một dòng sản phẩm mới ra thị trường là cánh gà nướng cuộn phô mai
24. Doanh nghiệp sản xuất dầu gội đầu thảo dược Hương Thảo muốn phát triển sản phẩm của mình trên 2 thị trường thành phố A và nông thôn B. Doanh thu cận biên bán trên 2 thị trường thành phố là MR1;
25. Hãng sản xuất ô tô ODC chuyên sản xuất dòng xe tải và bán tải trên thị trường Việt Nam.


Đáp án đề cương học phần kinh tế học quản lý 

I.NHÓM CÂU HỎI 1
CHƯƠNG 1,2 : TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC QUẢN LÍ + ƯỚC LƯỢNG VÀ  DỰ  ĐOÁN CẦU
1.Phân tích phương pháp cận biên được sử dụng trong Kinh tế học quản lý? Lấy ví dụ minh họa.
- Phân tích cận biên là một công cụ phân tích giúp giải quyết vấn đề tối ưu bằng cách thay đổi giá trị các biến lựa chọn với quy mô nhỏ để xem có thể cải thiện được hàm mục tiêu nữa hay không.
- Cơ sở hình thành phương pháp phân tích cận biên:
+ Lợi ích ròng (NB) : là hiệu số của tổng lợi ích (TB) và tổng chi phí (TC) thực hiện hoạt động đó và NB = TB – TC.
+ Mức tối ưu của hoạt động: là mức hoạt động mà tại đó lợi ích ròng được tối đa hóa.
+ Lợi ích cận biên (MB): sự thay đổi trong tổng lợi ích TB do có sự thay đổi tăng lên trong mức độ hoạt động.
+ Chi phí cận biên (MC): sự thay đổi trong tổng chi phí gây ra bởi sự thay đổi tăng lên trong mức độ hoạt động.
+ Chi phí chìm: chi phí đã được thanh toán và không thể lấy lại
+ Chi phí cố định: chi phí liên tục và phải thanh toán cho dù đang thực hiện bất cứ mức hoạt động nào.
+ Chi phí bình quân: chi phí cho mỗi đơn vị hoạt động, được tính bằng thương số giữa tổng chi phí và số đơn vị hoạt động.
Những chi phí này không tác động đến MC và do vậy không tác động đến quyết định tối ưu
+ Tối ưu hóa ràng buộc: 
Tỷ số MB/P phản ánh lợi nhuận tăng thêm trên một đơn vị chỉ ra cho hoạt động đó.
Tỷ số MB/P của các hoạt động khác nhau được sử dụng để phân bổ lượng tiền cố định cho các hoạt động đó.
+ Tối đa hóa hoặc tối  thiểu hóa hàm mục tiêu khi có điều kiện ràng buộc: lợi ích cận biên của mooic đơn vị tiền được chi tiêu cho tất cả các hoạt động là bằng nhau và
〖MB〗_A/P_A  = 〖MB〗_B/P_B  =...= 〖MB〗_Z/P_Z 
2. Phân tích các kỹ thuật ước lượng cơ bản trong Kinh tế học quản lý? Lấy ví dụ minh họa?
Các kĩ thuật ước lượng cơ bản gồm:
Mô hình hồi quy tuyến tính cơ bản: Q = a + bP + cM + dP_R
Với b < 0, c > 0, d > 0 với hàng hóa thay thế, d< 0 với hàng hóa bổ sung )
Kiểm tra ý nghĩa thống kê
+ Pvualue của các tham số phải nhỏ hơn mức ý nghĩa α( có ý nghĩa thống kê .
+ Các hệ số b < 0, c > 0, d > 0 đúng với luật cầu.
            + R^2phải cao thì lượng cầu càng chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố có trong mô hình , thì mô hình càng đáng tin cậy , dự báo càng đúng .

Uớc lượng phương trình hồi quy.: Từ kết quả chạy eview ta thay lần lược các hệ số a, b, c vào phương trình hàm cầu để thu được phương trình hồi quy.
Phân tích hồi quy trong việc ra quyết định quản lí.:
Dựa vào phương trình hồi quy ta có thể đưa ra dự đoán về  doanh số bán ra trong thời gian tới và yếu tố nào tác động lớn nhất tới lượng cầu . Để có định hướng, giải pháp phù hợp để công ty giữ được thị phần và tănglượng cầu sản phẩm trong thời gian tới.
Vd: Ước lượng cầu về ôtôToyota Vios Ecủa người dân Hà Nội vào dịp tết nguyên đán.
Mô hình hồi quy tuyến tính cơ bản:
Xây dựng phương trình hàm cầu tổng quát có dạng : Q = a + bP + cM + dP_R
 Trong đó:
+ P là giá sản phẩn ôtôToyota Vios E( Triệu đồng )
+ M là thu nhập trunng bình của  của người dân Hà Nội.( tháng)
+ P_Rlà giá sản phẩm ô tô Hon Đa Jazz VX ( Triệu đồng)
Với b < 0, c > 0, d > 0 với hàng hóa thay thế.
Dựa vào kết quả chạy mô hình:
Kiểm tra ý nghĩa thống kê
+Với b <0 : Gía và lượng cầu tỉ lệ nghịch => đúng như luật cầu .
  Với c > 0: Thu nhập và lượng cầu tỉ lệ thuận (vì ô tô là hàng hóa xa xỉ) => Đúng như luật cầu.
        Với d >0: Gía của ô tô Hon Đa Jazz VX và lượng cầu về ô tô Toyota Vios E tỉlệ nghịch ( vì đây là 2 hàng hóa thay thế )=> Đúng như luật cầu 
+ Với p- value của  a<α = 5% : a có ý nghĩa thống kê.
  Với p- value của b <α = 5% : b có ý nghĩa thống kê.
  Với p- value của c <α = 5% : c có ý nghĩa thống kê.
  Với p- value của d <α = 5% : d có ý nghĩa thống kê.
+ R^2 bao nhiêu phần trăm cầu về ô tô Toyota Vios E chịu ảnh hưởng của các biến có trong mô hình, và bao nhiều phần trăm về ô tô Toyota Vios E chịu ảnh hưởng của các biến nằm ngoài mô hình.
Uớc lượng phương trình hồi quy.: Từ kết quả chạy eview ta thay lần lược các hệ số a, b, c vào phương trình hàm cầu để thu được phương trình hồi quy.
Phân tích hồi quy trong việc ra quyết định quản lí.:
Dựa vào phương trình hồi quy ta có thể đưa ra dự đoán về  doanh số bán ra trong thời gian tới của Toyota Vios E  và yếu tố nào tác động lớn nhất tới lượng cầu về ô tô Toyota Visos E . Để có định hướng, giải pháp phù hợp để công ty giữ được thị phần và tăng lượng cầu sản phẩm trong thời gian tới.
Câu 3: Phân tích cách xác định hàm cầu thực nghiệm để ước lượng cầu hàng hóa X? cho ví dụ minh họa
Hàm cầu tổng quát
Q= f(P,M,PR , T, Pe, N)
Bỏ qua biến T và Pe do khó khăn trong việc định lượng thị hiếu và xác định kỳ vọng về giá cả 
Như vậy thì hàm cầu sẽ có dạng :
Q= f(P, M, PR, N) 
Cần lưu ý việc thu thập số liệu để ước lượng cầu
Người ta thường sử dụng một số phần mềm ước lượng như Eviews để xác định hàm cầu thực nghiệm để ước lượng một loại hàng hóa với số quan sát lớn. 
Ví dụ minh họa: 
Xác định hàm cầu thực nghiệm tuyến tính
Hàm cầu có dạng 
Q= a+ bP+ cM+ dPR+eN
Ta có 
b=                c=      d= /      e= 
dự tính đối với các hệ số:
+ b mang dấu âm
+ c mang dấu dương đối với hàng hóa thông thường và mang dấu âm đối với hàng hóa thứ cấp
+d mang dấu dương nếu là hàng hóa thay thế và mang dấu âm nên là hàng hóa bổ sung
+ e mang dấu dương
Xác định hàm cầu thực nghiệm tuyến tính
Q= a+ bP+cM+dPR+eN
Các giá trị co dãn của cầu được ước lượng là: 
 
 
 
Xác định hàm cầu thực nghiệm phi tuyến tính 
Dạng thông dụng nhất là dạng mũ được sử dụng để chuyển đổi sang dạng hàm loga-tuyến tính
Q= a 
Để ước lượng hàm cầu này phải chuyển về loga tự nhiên 
lnQ = lna+ blnP+ clnM+ dlnPr+ elnN
Với dạng cầu này, độ co dãn là cố định : 
 

Mua toàn bộ đáp án đề cương học phần kinh tế học quản lý tại đây


Comments