Đề cương học phần Marketing thương mại điện tử có đáp án và các học liệu TMU

Đề cương học phần Marketing thương mại điện tử có đáp án và các học liệu TMU

MARKETING THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MKT TMĐT
Câu 1. Đặc điểm riêng biệt của Marketing TMĐT
CÂU 2. Lợi ích của Marketing TMĐT
Câu 3. Các hoạt động chủ yếu của MKT TMĐT :
Câu 4.Các nhân tố ảnh hưởng đến MKT TMĐT
Chương 2: Hành vi mua của KHĐT và nghiên cứu TTĐT
Câu 1 Khái niệm KHĐT:
Câu 2. Đặc điểm khách hàng trong B2C:
Câu 3 Đặc điểm khách hàng trong B2B:
Câu 4 Sự khác nhau trong mua sắm
Câu 5. Sự khác nhau về thị trường
Câu 6. Mô hình AIDA
Câu 7. Qui trình ra quyết định mua trực tuyến
Câu 8.Mô hình ra quyết định mua trực tuyến B2B
Câu 9 Mô hình ra quyết định mua trực tuyến B2C:
Câu 10.Các đặc tính của KHĐT ảnh hưởng đến qui trình mua
Câu 11.Mục tiêu của Marketing TMĐT:
Câu 12.Khái niệm TTĐT
Câu 13.Những yếu tố của TTĐT
Câu 14.Nghiên cứu TTĐT
Câu 15.Các bước nghiên cứu TTĐT:
Câu 16.Các phương pháp nghiên cứu TTĐT
Chương 3 Quản trị Truyền thông Marketing điện tử
Câu 1.Khái niệm truyền thông marketing điện tử
Câu 2.Đặc điểm truyền thông Marketing ĐT:
Câu 3.Phân loại truyền thông Marketing ĐT:
Câu 4. Quảng cáo trực tuyến Khái niệm:
Câu 5.Marketing quan hệ công chúng điện tử
Câu 6. Nguyên lý hoạt động của hoạt động quan hệ công chúng điện tử
Câu 7.Những công cụ PR Marketing điện tử:
Câu 8.Xúc tiến bán hàng điện tử 
Câu 9.MỘT SỐ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING ĐIỆN TỬ
Câu 10.Quản trị quan hệ khách hàng điện tử (e-CRM)
Câu 11.Quản trị quan hệ khách hàng điện tử >>> Các yếu tố/ khía cạnh của CRM:

Đáp án đề cương học phần Marketing thương mại điện tử 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MKT TMĐT
Câu 1. Đặc điểm riêng biệt của Marketing TMĐT
Khả năng tương tác cao/Phạm vi hoạt động không giới hạn /Tốc độ giao dịch cao /Liên tục 24/7 /Đa dạng hoá sản phẩm
CÂU 2. Lợi ích của Marketing TMĐT
Đối với doanh nghiệp: Chia sẻ thông tin với đối tác, KH, NCƯ /Tự động hóa / giảm chi phí giao dịch /Tiếp cận thị trường mới /Cá biệt hóa sản phẩm
Đối với khách hàng: Nhiều thông tin hơn/ Đánh giá chi phí,lợi ích chính xác hơn/ Nhiều sản phẩm để lựa chọn/ Thuận tiện trong mua sắm
Câu 3. Các hoạt động chủ yếu của MKT TMĐT :
 Dịch vụ khách hàng / Phát triển sản phẩm mới / Xây dựng thương hiệu / Định vị sản phẩm trên Internet / Phân phối qua mạng / MKT quốc tế: hội chợ, triển lãm, tâm điểm thương mại, sàn giao dịch /Nghiên cứu thị trường / Marketing lan truyền /Xúc tiến thương mại qua mạng.
Câu 4.Các nhân tố ảnh hưởng đến MKT TMĐT
1.Các nhân tố về thị trường KDĐT :Thị trường người tiêu dùng /Thị trường doanh nghiệp /Thị trường chính phủ
2. Nhân tố về thị trường doanh nghiệp : Tỷ lệ các DN kết nối Internet cao / Các mạng tương xứng, cho phép chia sẻ thông tin và cơ sở dữ liệu / Cạnh tranh gay gắt do toàn cầu hoá và vấn đề xuyên biên giới giữa các quốc gia. / Thay đổi toàn bộ cấu trúc chuỗi cung ứng / Thoả mãn nhu cầu của khách hàng ngoại tuyến và trực tuyến /Tổ chức và tập hợp thông tin thành tri thức
3. Nhân tố về thị trường người tiêu dùng : Số lượng người tiêu dùng sử dụng và chấp nhận Internet gia tăng / Vấn đề bảo mật và cá nhân hoá thông tin / Yêu cầu dịch vụ khách hàng tốt /Vấn đề xâm phạm tự do cá nhân trên mạng: spam, tiết lộ thông tin cá nhân…. /Rút ngắn thời gian phản hồi giữa DN – khách hàng
4. Nhân tố về thị trường chính phủ / Giải quyết quan hệ tương tác về thông tin giữa 3 chủ thể: chính phủ, DN và dân chúng – G2G, G2B, G2C / G2G: trao đổi, chia sẻ dữ liệu, giảm chi phí và thời gian hội họp không cần thiết / G2B: thị trường mua độc quyền; mua sắm hàng hoá công, đấu thầu dự án chi tiêu công, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư…. / G2C: dịch vụ công - cấp giấy tờ cá nhận, chứng chỉ, đóng & hoàn thuế thu nhập; giao lưu, đối thoại, trả lời trực tuyến của chính phủ….
5. Nhân tố luật pháp : 5.1Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động MKT TMĐT: / Luật Giao dịch điện tử áp dụng từ 01/03/2006 / Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng áp dụng từ 01/07/2011 / Nghị định số 52/2013 về TMĐT áp dụng từ 01/07/2013 /5.2 Ảnh hưởng của luật pháp tới MKT TMĐT / Hoạt động bí mật và riêng tư /Bảo vệ tài sản số hoá / Chiếm dụng tài sản cá nhân
6. Nhân tố công nghệ 6.1 Các yếu tố kỹ thuật công nghệ trong TMĐT:  Đường truyền, băng thông  Tích hợp các phương tiện truyền thông đa phương tiện  Sự phổ biến của điện thoại di động  Điện toán đám mây 6.2 Ảnh hưởng của công nghệ mới tới MKT TMĐT  Giảm chi phí hoạt động: thuê ngoài và marketing bên trong  Sự phát triển của các hệ thống phần mềm, marketing tự động  Dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu, đào sâu dữ liệu  Theo dõi hành vi, marketing lặp lại (retargeting).  Marketing di động, trò chơi, ứng dụng, định vị khách hàng

Mua toàn bộ đáp án đề cương học phần Marketing thương mại điện tử trong kho học liệu TMU tại đây


Comments