Đề cương học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin có đáp án và các học liệu TMU

Đề cương học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin có đáp án và các học liệu TMU

PHÂN TÍCH THIÊT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Câu 1: Trình bày khái niệm HTTT  và các thành phần cơ bản của HTTT? Lấy ví dụ minh họa
Câu 2: Trình bày các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm
Câu 3: Trình bày các giai đoạn của chu trình thác nước, ưu nhược điểm
Câu 4: Nêu các giai đoạn của chu trình phát triển mẫu
Câu 5: Hãy nêu ý nghĩa và các thành phần của các biểu đồ: Use Case, biểu đồ thành phần, biểu đồ lớp, biểu đồ triển khai, biểu đồ trạng thái, biểu đồ hoạt động. Lấy ví dụ minh họa
Câu 6: Lấy ví dụ về biểu đồ phân cấp chức năng. Ý nghĩa của nó trong hệ thống
Câu 7: Khái niệm hệ thống, HTTT, HTTT quản lí
Câu 8: Thành phần cơ bản của HTTT quản lí.  Lấy ví dụ minh họa
Câu 9: Ý nghĩa của biểu đồ luồng dữ liệu, Lấy ví dụ minh họa
Câu 10: Nêu ý nghĩa của việc  xây dựng các thực thể của CSDL trong HTTT. Lấy ví dụ minh họa
I. Thiết kế hướng chức năng.
1. Sơ đồ phân cấp chức năng.
2. Sơ đồ mức ngữ cảnh.
3. Biểu đồ LDL mức đỉnh.
1. Biểu đồ LDL mức dưới đỉnh..
4.1   Quản lí nhập hàng..
1.2 Quản lí xuất  hàng.
4.3 Quản lí kiểm kê.
1. CSDL.
II. Thiết kế hướng đối tượng.
1. Biểu đồ use case
1.1 Biểu đồ use case tổng quát.
1.2 Biểu đồ use case  chi tiết.
Quản lí nhập hàng.
Quản lí xuất hàng.
Quản lí kiểm kê.
3. Biểu đồ trạng thái.
4. Biểu đồ tuần tự.
6. Biểu đồ thành phần.
7. Biều đồ cộng tác.

 Đáp án đề cương học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin TMU

Câu 1: Trình bày khái niệm HTTT  và các thành phần cơ bản của HTTT? Lấy ví dụ minh họa
* Hệ thống thông tin:  là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước.
* Các thành phần cơ bản của HTTT: 5 thành phần:
- Con người
- Phần cứng: Ví dụ: ổ cứng, ram, rom, usb,..
- Phần mềm: Ví dụ: Phầm mềm diệt virus, trò chơi, Phần mềm văn phòng: MS Office, Open Office
- Dữ liệu
- Mạng
Ví dụ 
Cửa hàng bán các loại nước ngọt, nước suối, rượu, bia... Đối tượng mà cửa hàng giao tiếp là khách hàng mua các loại nước giải khát, nhà cung cấp (các công ty sản xuất nước giải khát)cung cấp các loại nước giải khát cho cửa hàng và ngân hàng giao tiếp với cửa hàng thông qua việc gửi, rút và thanh toán tiền mặt cho nhà cung cấp
Câu 2: Trình bày các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm
Quy trình phát triển phần mềm là một cấu trúc bao gồm tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan sử dụng trong việc phát triển để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm
Các giai đoạn:
GĐ 1: Đặc tả yêu cầu( khảo sát, phân tích nghiệp vụ) :
+ Xác định tính khả thi của dự án về kinh phí, thời gian, nhân lực
+ Dùng phương pháp luận xây dựng phần mềm( sd công nghệ mới nào để giải quyết yêu cầu của ng sử dụng)
+ Xác định mô hình phát triển phần mềm (các giai đoạn XDPM thực hiện ntn, tuần tự hay //)
GĐ 2: Phân tích và thiết kế: phương pháp luận PTTK( hướng đối tượng, chức năng, qtri nghiệp vụ)
+ Công cụ PTTK: phần mềm hỗ trợ cho hoạt động PTTK ( vẽ sơ đồ
Sơ đồ vật lí( bảng CSDL, giao diện PM) và sơ đồ logic (mô tả các hoạt động và chức năng)
GĐ 3: lập trình: + CN, kĩ thuật lập trình: CN mới
                             + công cụ, thủ tục: ngôn ngữ lập trình, hệ QTCSDL, thư viện có sẵn, modun CT
GĐ 4: kiểm thử: sử dụng các công cụ, thủ tực hỗ trợ kiểm thử (PM Kt tự động, tìm ra lỗi của PM, PM đc kiểm thử sẽ đạt chất lượng
GĐ 5:  Cài đặt: + pp luận phù hợp với yc của DN, tổ chức
                                + kĩ thuật, công cụ hỗ trợ cài đặt: chuyển đổi CSDL , tự động kết nối các thiết bị khác
      + PM đc triển khai tại DN
Bảo trì ( nâng cấp PM): sd các công cụ hỗ trợ bảo trì
Câu 3: Trình bày các giai đoạn của chu trình thác nước, ưu nhược điểm
1. Phân tích các yêu cầu và định nghĩa: hệ thống dịch vụ, khó khăn và mục tiêu được hình thành bởi sự trợ ý của hệ thống người tiêu dùng. Sau đó các yếu tố này được định nghĩa sao cho có thể hiểu được bởi cả người phát triển và người tiêu dùng.
2. Thiết kế phần mềm và hệ thống: Thiết kế hệ thống các quy trình, các bộ phận và các yêu cầu về cả phần mềm lẫn phần cứng. Thiết kế phần mềm tham gia vào việc biểu thị các chức năng hệ thống phần mềm mà có thể được chuyển dạng thành một hay nhiều chương trình khả thi.
3. Cài đặt và kiểm thử đơn vị: Trong giai đoạn này, thiết kế phần mềm phải được chứng thực như là một tập hợp nhiều chương trình hay nhiều đơn vị nhỏ. Thử nghiệm các đơn vị bao gồm xác minh rằng mỗi đơn vị thỏa mãn đặc tả của nó.
4. Tích hợp và kiểm thử hệ thống: Các đơn vị chương trình riêng lẻ hay các chương trình được tích hợp lại và thử nghiệm như là một hệ thống hoàn tất và chứng tỏ được các yêu cầu của phần mềm được thỏa mãn. Sau khi thử nghiệm phần mềm được cung ứng cho người tiêu dùng.
5. Vận hành và bảo trì: Phần mềm được cài đặt và được dùng trong thực tế. Bảo trì bao gồm điều chỉnh các lỗi mà chưa được phát hiện trong các giai đọan trước của chu kì sống; nâng cấp sự thực hiện của hệ thống các đơn vị và nâng cao hệ thống dịch vụ cho là các phát hiện về yêu cầu mới.
*Mô tả:
- Mô hình thác nước là mô hình cổ điển tuyến tính
Có nghĩa là: giai đoạn sau chỉ được thực hiện tiếp khi giai đoạn trước đã kết thúc, không được quay lại giai đoạn trước để xử lí các thay đổi trong yêu cầu
Đây được coi là mô hình phát triển phần mềm đầu tiên.
Áp dụng: Thường được áp dụng cho các dự án nhỏ, có yêu cầu của NSD rõ ràng, không thường xuyên bị thay đổi về yêu cầu.
*Đặc điểm
+ Ưu điểm:
Dễ sử dụng, dễ tiếp cận
Các giai đoạn và hoạt động được xác định rõ ràng
phân bố thời gian và tiền bạc rõ ràng
+ Nhược điểm:
Rất khó để quay lại giai đoạn nào khi nó đã kết thúc, nếu có lỗi thì sẽ lỗi tòan hệ thống và phải làm lại, gây tốn kém chi phí
Ít tính linh hoạt và phạm vi điều chỉnh của nó khá là khó khăn, tốn kém
Câu 4: Nêu các giai đoạn của chu trình phát triển mẫu
- Nghiên cứu sơ bộ (Preliminary Investigation hay còn gọi là Feasibility Study)
- Phân tích yêu cầu (Analysis)
- Thiết kế hệ thống (Design of the System)
- Xây dựng phần mềm (Software Construction)
- kiểm thử hệ thống (System Testing)
- Thực hiện, triển khai (System Implementation)
- Bảo trì, nâng cấp (System Maintenance)

Comments