Đề cương Nghiên cứu Marketing có đáp án TMU

Đề cương ngân hàng câu hỏi Nghiên cứu Marketing

Tham khảo toàn bộ ngân hàng câu hỏi của đề cương môn nghiên cứu marketing TMU để ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ hiệu quả

 
Đề cương có đáp án môn Nghiên cứu marketing
Đề cương có đáp án môn Nghiên cứu marketing
Câu 1: Thế nào là nghiên cứ Marketing? Trình bày các đặc điểm của nghiên cứu marketing?
Câu 2: Thế nào là nghiên cứu Marketing? Trình bày các vai trò của nghiên cứu Marketing?
Câu 3: Hãy trình bày các loại hình nghiên cứu Marketing?
Câu 4: trình bày bước thứ 2 trong 5 bước nghiên cứu Marketing?
Câu 5: Phân tích các giai đoạn ra quyết định Marketing?
Câu 6: Trình bày 5 bước của quá trình nghiên cứu Marketing.
Câu 7: Hãy trình bày bước thứ nhất của 5 bước trong quá trình nghiên cứu Marketing?
Câu 8: Hãy phân biệt vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu Marketing?
Câu 9: Hãy phân tích ảnh hướng đến việc lựa chọn  vấn đề nghiên cứu cho một cuộc nghiên cứu Marketing.
Câu 10: Trình bày hai phương pháp tiếp cận để xác định vấn để nghiên cứu Marketing.
Câu 11: Phân tích phương pháp hình phễu.
Câu 12: Phân tích phương pháp phân tích và điều tra sơ bộ.
Câu 13: Nêu khái niệm về mục tiêu nghiên cứu.
Câu 14: Trình bày các phương pháp tiếp cận để xác định mục tiêu nghiên cứu.
Câu 15: Trình bày nguồn và dạng dữ liệu khi xác định các thông tin cần thu thập.
Câu 17: Thiết kế câu hỏi và mẫu điều tra cần có yêu cầu gì.
Câu 18: Trình bày các cách phân loại chi phí nghiên cứu.
Câu 19:  Trình bày các phương pháp xác định giá trị cuộc nghiên cứu.
Câu 20: Trình bày kết cấu bản dự án.
Câu 21: Thông tin thứ cấp là gì.
Câu 22: Trình bày các ưu nhươc điểm của thông tin thứ cấp.
Câu 23: Trình bày các quy trình chung của phương pháp thu thập thông tin thứ cấp.
Câu 24: Thông tin sơ cấp là gì? Trình bày các phương pháp thu thập thông tin sơ cấp.
Câu 25: Trình bày phương pháp phỏng vấn qua điện thoại.
Câu 26: Trình bày phương pháp phỏng vấn trực tiếp cá nhân.
Câu 27: Dựa vào căn cứ nào để lựa chọn phương pháp phỏng vấn thích hợp.
Câu 28: Trình bày bản chất của đo lường.
Câu 29: Trình bày các loại thang đo lường cơ bản.
Câu 30: Trình bày các  tiêu chuẩn của đo lường.
Câu 31: Mục tiêu cơ bản của bảng câu hỏi là gì, với mục tiêu đó, bảng câu hỏi phải đảm bảo được những nhiệm vụ cốt yếu nào.
Câu 32: Trình bày những yêu cầu cơ bản khi thiết kế bảng câu hỏi.
Câu 33: Câu hỏi mở là gì. Có những loại câu hỏi mở nào.
Câu 34: Câu hỏi đóng là gì. Có những dạng câu hỏi đóng nào.
Câu 35: Trình bày những yêu cầu khi chọn mẫu, vì sao phải chọn mẫu.
Câu 36: Trình bày các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.
Câu 37: Trình bày yêu cầu của một báo cáo.
Câu 38: Trình bày chức năng của một báo cáo.
Câu 39: Trình bày cấu trúc chung của một báo cáo, các yếu tố định hướng khi viết báo cáo.
Câu 40: Trình bày nội dung của báo cáo.


Đáp án đề cương ngân hàng câu hỏi Nghiên cứu Marketing


Câu 1: Thế nào là nghiên cứ Marketing? Trình bày các đặc điểm của nghiên cứu marketing?

 Nghiên cứ Marketing là quá trình phân tích và thu thập có hệ thống các dữ liệu liên quan đến quá trình hoạt động Marketing về hàng hóa và dịch vụ, điều đó phục vụ cho việc xây dựng chiến lược Marketing và giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định quản trị trong doanh nghiệp.
Đặc điểm.
            Nghiên cứu Marketing là hoạt động của các tổ chức và cá nhân tiến hành những nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác quản trị Marketing của doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu Marketing có một số đặc điểm sau.
-         Nghiên cứu marketing mang tính ứng dụng cao.
Khác với nghiên cứu cơ bản để phát triển hiểu biết cho mọi người nói chung hoặc một ngành nào nói riêng, nghiên cứu Marketing mang tính ứng dụng tức là để giải quyết hoặc hướng dẫn để đi đến một quyết định cá biệt của tổ chức hoặc cá nhân.
-         Nghiên cứu Marketing mang tính đặc trưng, cá thể hóa.
Vì dựa trên nhu cầu, mục tiêu và kế hoạch của cá nhân hay doanh nghiệp cụ thể, khiến cho nghiên cứu Marketing không thể áp dụng đại trà cho cách loại hình kinh doanh khác nhau.
-         Nghiên cứu Marketing mang tính quy luật.
Không nhất thiết phải tìm ra hoặc đúc rút thành các quy luật mang tính bản chất, ổn định mà hướng tới việc phát triển ra tính quy luật và các nguyên tắc ứng xử linh hoạt.
-         Nghiên cứu Marketing mang tính chiến lược.
Với tư cách là người cung ứng cho thị trường doanh nghiệp cần đánh giá toàn diện về thị trường và khách hàng của mình, từ đó xác lập được chiến lược của mình dựa trên việc coi khác hàng là trung tâm của tư duy giải pháp

Câu 2: Thế nào là nghiên cứu Marketing? Trình bày các vai trò của nghiên cứu Marketing?

Nghiên cứ Marketing là quá trình phân tích và thu thập có hệ thông các dữ liệu liên quan đến quá trình hoạt động Marketing về hàng hóa và dịch vụ, điều đó phục vụ cho việc xây dựng chiến lược Marketing và giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định quản trị trong doanh nghiệp.
            Vai trò.
Nghiên cứu Marketing đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng chiến lược Marketing nói chung và hìn thành các quyết định Marketing nói riêng của các doanh nghiệp, vai trò này được phản ánh trên một số phương diện sau.
-                     Là căn cứ để xác lập chiến lược Marketing cũng như xây dựng các giải pháp và nỗ lực Marketing của doanh nghiệp.
-                     Giúp cho các nhà lãnh đạo nắm bắt được thông tin thị trường, khách hàng một các đầy đủ và chính xác nhất.
-                     Đảm bảo cho các nhà quản trị có được phản ứng linh hoạt và chính xác hơn trước những sự biến động của môi trường kinh doanh.
-                     Gia tăng tính thực tiễn và khả năng thích ứng của mọi hoạt động kinh doanh xét từ điều kiện cụ thể từ doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra từ thị trường.
ð Tóm lại có thể thấy vai trò của nghiên cứu Marketing là hết sức quan trọng, không hoàn toàn là liều thuốc đặc trị cho mọi vấn đề kinh doanh nhưng khi được hướng dẫn cụ thể và chi tiết thì lại là đơn thuốc tuyệt không thể thiếu khi giải quyết các vấn đề nan giải trong quản trị.

Câu 3: Hãy trình bày các loại hình nghiên cứu Marketing?

            Có 3 loại hình nghiên cứu Marketing là: Nghiên cứ thăm dò, nghiên cứu mô tả và nghiên cứu nhân quả.
Nghiên cứu thăm dò: Là loại hình nghiên cứu không được tổ chức một cách chính thức nhằm xác định và nhận dạng vấn đề, mục tiêu chủ yếu của loại hình nghiên cứu nàu là nhằm phát hiện vấn đề, làm rõ các vấn đề và các giả thiết, định nghĩa chính xác các thuật ngữ và thiết lập trật tự nghiên cứu.
Nghiên cứu thăm dò được chia là 2 hoạt động theo thứ tự trước sau.
+ Nghiên cứu khám phá: Là nghiên cứu với mục tiêu là tìm hiểu xem các vấn đề đó có ảnh hưởng đến hoạt động, mục tiêu của tổ chức hay không, từ đó dự đoán đặt ra các giả thiết hoạt động cho những bước tiếp theo.
+ Nghiên cứu sơ bộ: Là hoạt động tiếp theo sau khi phát hiên ra vấn đề, phải chỉ được ra khó khăn, phương hướng giải quyết, làm rõ vấn đề để có thể trình bày với nhà quản trị doanh nghiệp từ đó giải quyết triệt để gốc dễ vấn đề.
Nghiên cứu mô tả: Là nghiên cứu vấn đề nhằm mục tiêu làm sáng rõ nội dung của vấn đề nghiên cứu, xác định một cách đầy đủ, chính xác nhất về mọi khía cạnh của những vấn đề đã khám phá, đó có thể là một loạt các phương pháp hay quy trình nhằm khám phá ra các biến số Marketing. Nghiên cứu mô tả nhằm khám phá ra bản chất của sự vật, hiện tượng và là căn cứ để các nhà quản trị Marketing có những quyết định đứng đắn.
Nghiên cứu mô tả thường biểu thị các biến số Marketing bằng cách trả lời câu hỏi “Ai? Cái gì? Tại sao? Như thế nào”. Điều này nhằm miêu tả thái độ, mong muốn, hành vi của khách hàng hoặc những giải pháp và chiến lược Marketing mà đối thủ cạnh tranh áp dụng.

Nghiên cứu mô tả sử dụng 2 kỹ thuật chủ yếu là nghiên cứu cắt chéo và nghiên cứu theo chiều dọc.
+ Nghiên cứu cắt chéo mang đặc trưng đo lường một lần với các mẫu kiểm tra được quan tâm và dùng kết quả đó làm đại diện cho một tổng thể.
+ Nghiên cứu theo chiều dọc là kỹ thuật mang đặc trưng lặp lại trên cùng một mẫu bằng các bảng câu hỏi cũ và mới nhằm xác định tính ổn định của điều tra.
Nghiên cứu nhân quả: Là loại hình nghiên cứu tìm hiểu bản chất nhưng tập trung vào việc phải chỉ ra các tác nhân làm nảy sinh và vận động của vấn đề, những nghiên cứu này đặc biệt quan trọng giúp các nhà quản trị đưa ra giải pháp Marketing hiệu quả.
Trong nghiên cứu nhân quả, các nhà nghiên cứu dùng phương pháp trừu tượng hóa và nghiên cứu thực nghiệm, có nghĩa là cố định các nhân tố còn lại và lần lượt thay đổi các nhân tố để thấy được hiện tượng thay đổi theo các ảnh hưởng như thế nào, nói rõ hơn ta gọi biến số không chịu sự phụ thuộc là biến độc lập, còn biến bị chịu sự tác động từ biến độc lập là biến phụ thuộc, thông qua việc thay đổi lần lượt các biến độc lập để quan sát được sự thay đổi của biến phụ thuộc.
Trong Marketing người ta dùng nghiên cứu nhân quả để kiểm soát mối quan hệ của các hiện tượng, các biến số và hiểu rõ bản chất của các mỗi quan hệ cũng như bản chất của sự thay đổi đó.
ð Tuy nhiên trong một cuộc nghiên cứu Marketing sử dung một hay nhiều loại hình nghiên cứu lại phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của các cuộc nghiên cứu Marketing, và việc ra quyết định Marketing cũng ảnh hưởng tới trật tự các loại hình nghiên cứu theo thứ tự thăm dò, mô tả, nhân quả.

Nhận trọn bộ đề cương có đáp án các môn TMU ngay tại đây

**
Keys: de cuong nghien cuu marketing co dap an
Xem thêm: Đề cương có đáp án các môn TMU tại đây

Comments