Khóa học Tiếng Anh online cho người mất gốc muốn cải thiện lại

Khóa học Tiếng Anh online cho người mất gốc muốn cải thiện lại từ vựng và các nhóm kỹ năng

Khóa học Tiếng Anh online cho người mất gốc muốn cải thiện lại từ vựng và các nhóm kỹ năng


Khóa học tiếng Anh Online giải quyết 6 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phát âm, từ vựng cho người học1. TĂNG VỐN TỪ VỰNG TRONG THỜI GIAN NGẮN (VOCABULARY)
 • Phương pháp nhận diện và học các từ đơn trong tiếng Anh
 • Ý nghĩa và cách học các cụm từ chức năng (Espression)
 • Cách hình thành Collocations và làm sao để ghi nhớ chúng dễ dàng
 • Học từ vựng qua câu thành ngữ (Idioms)
 • Bổ sung 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong giao tiếp
2. NẮM VỮNG NỀN TẢNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN (GRAMMAR)
 • Cách phân loại và sử dụng linh hoạt 12 thì trong tiếng Anh
 • Hiểu rõ bản chất câu điều kiện, mệnh đề quan hệ và cách ứng dụng vào thực tế
 • Cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong câu để tạo sự hòa hợp, rõ nghĩa câu
 • Nhận diện và chuyển đổi các câu tiếng Anh từ thì chủ động sang bị động và ngược lại
3. NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG ANH (READING)
 • Phương pháp rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh thông minh cho người mất gốc
 • Kỹ năng Skimming - Scanning để cải thiện tốc độ đọc
 • Tư duy logic, cách đặt câu hỏi ngược để dò soát thông tin trong bài đọc
4. PHÁT ÂM CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ (PRONUNCIATION)
 • Tiếp cận phương pháp học phát âm tiếng Anh hiệu quả
 • Làm quen với nguyên âm, phụ âm trong tiếng Anh
 • Cách nhấn âm, nhả âm, nối âm tự nhiên
 • Luyện ngữ âm theo giọng Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ
 • Chỉnh sửa lỗi phát âm cơ bản thường gặp
5. NGHE TIẾNG ANH TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ (LISTENING)
 • Cách xác định bối cảnh bài nghe, tìm ý chính của bài nói
 • Bí quyết thực hành nghe - hiểu tiếng Anh từ dễ đến khó
 • Xác định và tránh những sai lầm thường gặp trong quá trình nghe tiếng Anh
 • Phương pháp tư duy, suy luận ý diễn đạt trong bài nói
6. KỸ THUẬT VIẾT TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP (WRITING)
 • Cách lên ý tưởng, xây dựng bố cục trước khi viết
 • Văn phong viết thư tiếng Anh chuyên nghiệp
 • Cách sử dụng luận điểm và luận cứ trong tiếng Anh
 • Thực hành kỹ năng viết tiếng Anh cơ bản như miêu tả, kể chuyện, diễn giải,...
 • Đưa ra những lỗi thường gặp và cách khắc phục trong khi viết

Đăng ký khóa học tiếng anh online cho người mất gốc

Đăng ký khóa học tiếng anh online cho người mất gốc: BẤM VÀO ĐÂYComments