Bản chất và qui trình phân tích đầu tư Các phương pháp phân tích đầu tư

1.2. Bản chất và qui trình phân tích đầu tư

1.2.1. a. Bản chất và tầm quan trọng của phân tích ĐT

Phân tích đầu tư là một quá trình phức tạp và yêu cầu nhiều kỹ năng phân tích khác nhau, giúp cho nhà đầu tư xác định được những doanh nghiệp có nhiều cơ hội đầu tư và mức giá phù hợp cho doanh nghiệp đó

Để đưa ra quyết định ĐT đúng đắn đòi hỏi việc có được bộ dữ liệu chi tiết và phân tích chuyên sâu, chứ không đơn giản dựa vào thông tin ngoài thị trường và dựa vào trực giác cá nhân. Những nhà ĐT với nhiều kinh nghiệm trong ngành sẽ có sự cảm thị trường tốt, nhưng vẫn phải dựa vào những phân tích cụ thể

1.2.1.b. Tầm quan trọng của phân tích ĐT

Phân tích ĐT có vai trò quan trọng không chỉ đối với chủ ĐT mà còn cả đối với các cơ quan có thẩm quyền quyết định ĐT của nhà nước, các cơ quan tài trợ vốn cho dự án

Đối với chủ ĐT: Phân tích ĐT cung cấp các thông tin cần thiết để chủ ĐT đưa ra quyết định có nên ĐT không vì mục tiêu của các tổ chức và các cá nhân ĐT là việc lựa chọn ĐT vào đâu để đem lại lợi nhuận thích đáng nhất

Đối với các cơ quan có thẩm quyền quyết định ĐT của nhà nước: Phân tích ĐT là một trong những căn cứ để các cơ quan này xem xét cho phép ĐT đối với các dự án sử dụng nguồn vốn của nhà nước

Đối với các cơ quan tài trợ vốn cho dự án: Phân tích ĐT là căn cứ quan trọng để quyết định tài trợ vốn cho dự án. Dự án chỉ có khả năng trả nợ khi dự án đó phải được đánh giá là khả thi về mặt tài chính. Có nghĩa là dự án đó phải đạt được hiệu quả ĐT và có độ an toàn cao về mặt tài chính.

Phân tích ĐT còn là cơ sở để tiến hành phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội

1.2.2. Quy trình phân tích đầu tư

- Thu thập thông tin

Thu thập thông tin là một giai đoạn quan trọng trong quy trình phân tích đầu tư. Đây là quá trình tập hợp những thông tin cần thiết nhằm làm rõ những vấn đề, nội dung mục tiêu liên quan đến đầu tư

Các bước thu thập thông tin về đầu tư:
  • Xác định nhu cầu thông tin về đầu tư
  • Tìm nguồn thông tin về đầu tư
  • Thực hiện tập hợp thông tin về đầu tư theo yêu cầu
Nguồn thông tin về đầu tư:
  • Thông tin thứ cấp về đầu tư (các hồ sơ tài liệu, văn bản về đầu tư, từ sách báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet, các phương tiện thông tin đại chúng khác về đầu tư)
  • Thông tin sơ cấp về đầu tư (Quan sát, phỏng vấn bằng thư, phỏng vấn bằng điện thoại, phỏng vấn cá nhân trực tiếp, điều tra khảo sát…)
- Xử lý thông tin
  • Xử lý thông tin về đầu tư là tìm ra những thể hiện mới của thông tin đó phù hợp với mục đích sử dụng để phân tích đầu tư. 
  • Xử lý thông tin về đầu tư không làm tăng lượng tin mà chỉ hướng hiểu biết vào những khía cạnh có lợi trong hoạt động thực tiễn về đầu tư. Mục đích của xử lý thông tin là tri thức về đầu tư.
- Dự đoán 
- Ra quyết định

Phân tích đầu tư theo tiếp cận ngành

Khi muốn tiếp cận ngành các nhà phân tích đầu tư thường xem xét các ngành đầu tư cụ thể để tìm ra những ngành đầu tư tương đối tốt hơn khi nền kinh tế đang thay đổi.

Nhà đầu tư tìm kiếm các ngành có cơ hội đầu tư dài hạn tốt hơn mức trung bình.

Phân tích đầu tư của doanh nghiệp
Đầu tư tài sản:
Đầu tư tài sản cố định
Đầu tư tài sản lưu động
Đầu tư theo thời gian:
Đầu tư dài hạn
Đầu tư ngắn hạn.

1.3. Các phương pháp phân tích đầu tư

Phương pháp phân tích định tính
Phương pháp phân tích định tính là một phương pháp điều tra về đầu tư. 
Nhằm mục đích thu thập thông tin, sự hiểu biết sâu sắc về đầu tư. 
Các phương pháp định tính điều tra về đầu tư lý do tại sao và làm thế nào trong việc ra quyết định đầu tư.
Thông thường, phương pháp định tính chỉ cung cấp thông tin về đầu tư trong những trường hợp đặc biệt được nghiên cứu và bất cứ các kết luận tổng quát nào chỉ là các mệnh đề (xác nhận thông tin đầu tư).
Phương pháp phân tích định lượng
Phương pháp phân tích định lượng là điều tra có hệ thống về đầu tư qua số liệu thống kê. Mục tiêu của phân tích định lượng là phát triển và sử dụng mô hình toán học, lý thuyết hoặc các giả thuyết liên quan tới đầu tư. 
Các nhà nghiên cứu phân tích các dữ liệu về đầu tư với sự giúp đỡ của các số liệu thống kê. 
Các nhà nghiên cứu hy vọng con số định lượng đó sẽ mang lại một kết quả không thiên vị mà có thể được khái quát hóa cho lĩnh vực đầu tư. 
Thông tin, dữ liệu trong phân tích đầu tư
Thông tin dữ liệu thứ cấp 
Thông tin dữ liệu sơ cấp
Comments