Tổng hợp Tài liệu Ôn thi Kiến thức chung Ngân Hàng Nhà Nước năm 2021

Tổng hợp tài liệu ôn thi kiến thức chung thi ngân hàng nhà nước năm 2021

Dưới đây là tổng hợp tài liệu ôn thi kiến thức chung kỳ thi Ngân hàng Nhà nước năm 2021 theo khung tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức loại C và làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương và ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành Phố Hà Nội
tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước năm 2021
tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước năm 2021


Danh mục tài liệu ôn tập phần kiến thức chung thi Ngân hàng Nhà nước theo khung tài liệu chuẩn

3. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP tại đây Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ ( sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP tại đây)

Tài liệu ôn tập tiếng anh ôn thi ngân hàng nhà nước năm 2021

Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Tham khảo thêm tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước năm 2021 dành cho các vị trí việc làm cụ thể 

Tài liệu ôn tập vị trí chuyên viên nghiệp vụ
Tài liệu ôn tập vị trí chuyên viên tham mưu chính sách
Tài liệu ôn tập vị trí chuyên viên kế toán, kiểm toán
Tài liệu ôn tập ví trí pháp chế ngân hàng
Tài liệu ôn tập vị trí chuyên viên truyền thông
Tài liệu ôn  tập vị trí chuyên viên công nghệ thông tin
Tài liệu ôn tập vị trí quản trị trung tâm dữ liệu
Tìm kiếm thêm tài liệu ôn tập tại đây:
* *
Chúc các bạn ôn tập tốt, có một kỳ thi đạt kết quả cao!

Comments