Đề thi câu hỏi có đáp án ôn thi cấp tốc kiểm toán nội bộ đh thương mại

Trọn bộ đề thi câu hỏi có đáp án Ôn thi cấp tốc Kiểm toán nội bộ Đại học Thương mại TMU

Dưới đây là tổng hợp tất cả các đề thi câu hỏi ôn tập cấp tốc môn Kiểm toán nội bộ trường Đại học Thương mại giúp bạn học cấp tốc trước kỳ thi để đạt được điểm số cao nhất

Xem trọn bộ đề thi câu hỏi ôn thi cấp tốc kiểm toán nội bộ có đáp án chi tiết

1. Trình bày khái niệm kiểm toán nội bộ?
2. Kiểm toán nội bộ có vai trò như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp?
Câu 1, câu 2 bộ đề ôn tập cấp tốc kiểm toán nội bộ TMU
Câu 1, câu 2 bộ đề ôn tập cấp tốc kiểm toán nội bộ TMU
3. Theo anh chị các doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập kiểm toán nội bộ không?
Phần tiếp theo câu 2 và câu 3 bộ câu hỏi học cấp tốc môn kiểm toán nội bộ đại học thương mại
Phần tiếp theo câu 2 và câu 3 bộ câu hỏi học cấp tốc môn kiểm toán nội bộ đại học thương mại
4. Nguyên tắc, cơ sở thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp? Trình bày các hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ?

Câu 4, đáp án bộ đề luyện thi cấp tốc kiểm toán nội bộ
Câu 4, đáp án bộ đề luyện thi cấp tốc kiểm toán nội bộ

Lời giải câu 4, 5 trong bộ đề ôn thi cấp tốc kiểm toán nội bộ tmu


5. Từ hiểu biết về KTNB theo anh chị trình tự thực hiện kiểm toán nội bộ được thực hiện như thế nào?

đáp án Câu 5 trong bộ câu hỏi có đáp án


6. Nội dung cơ bản và ý nghĩa của báo cáo kiểm toán nội bộ đối với nhà quản lý doanh nghiệp?
6. Nội dung cơ bản và ý nghĩa của báo cáo kiểm toán nội bộ đối với nhà quản lý doanh nghiệp?
Đáp án câu 6. Nội dung cơ bản và ý nghĩa của báo cáo kiểm toán nội bộ đối với nhà quản lý doanh nghiệp?

7. Trình bày các nội dung cơ bản trong giai đoạn theo dõi sau kiểm toán của KTNB?

7. Trình bày các nội dung cơ bản trong giai đoạn theo dõi sau kiểm toán của KTNB?
Câu 7. Trình bày các nội dung cơ bản trong giai đoạn theo dõi sau kiểm toán của KTNB?


các nội dung cơ bản trong giai đoạn theo dõi sau kiểm toán của KTNB
các nội dung cơ bản trong giai đoạn theo dõi sau kiểm toán của KTNB

9. Các phương pháp lựa chọn đối tượng được kiểm toán của KTNB? trình bày nội dung ưu, nhược điểm của từng phương pháp.

Các phương pháp lựa chọn đối tượng được kiểm toán của KTNB? trình bày nội dung ưu, nhược điểm của từng phương pháp.
Các phương pháp lựa chọn đối tượng được kiểm toán của KTNB? trình bày nội dung ưu, nhược điểm của từng phương pháp.

10. Trình bày các yếu tố cơ bản của kiểm soát nôi bộ trong doanh nghiệp

các yếu tố cơ bản của kiểm soát nôi bộ trong doanh nghiệp
các yếu tố cơ bản của kiểm soát nôi bộ trong doanh nghiệp
11. Hãy nêu một số hoạt động kiểm soát chủ yếu trong quá trình quản lý hàng tồn kho của một doanh nghiệp sản xuất.

Đáp án câu 10, câu 11 trong bộ câu hỏi ôn thi cấp tốc môn kiểm toán nội bộ TMU
Đáp án câu 10, câu 11 trong bộ câu hỏi ôn thi cấp tốc môn kiểm toán nội bộ TMU
12. Để đánh giá kiểm soát nội bộ của 1 doanh nghiệp theo anh chị đâu là môi trường kểm soát nội bộ tốt

Môi trường kiểm soát nội bộ tốt
Môi trường kiểm soát nội bộ tốt
13.Trình bày rủi ro các thủ tục kiểm soát mua hàng thanh toánĐang cập nhật ...

Liên hệ đăng ký khóa học cấp tốc kiểm toán nội bộ 

Bạn đang muốn đạt điểm cao môn kiểm toán nội bộ trong kỳ thi tới hãy đăng ký gia sư cấp tốc môn kiểm toán nội bộ tại đây

Comments