Affiliate Marketing là gì? Cách kiếm tiền bằng Affiliate Marketing

Affiliate Marketing là gì? Cách kiếm tiền bằng Affiliate Marketing

Sau đây Học Cấp Tốc sẽ giải thích các khái niệm và định nghĩa về Affiliate marketing và những khái niệm, thuật ngữ liên quan dưới góc nhìn của tác giả. Mọi ý kiến đóng góp ở phần bình luận phía dưới.
Affiliate là gì?
Affiliate là gì?

Affiliate Marketing là gì? 

 • Affiliate Marketing là tiếp thị liên kết  
 • Affiliate Marketing là phương thức tiếp thị dựa trên nền tảng Internet trong đó một website (website của publisher) sẽ quảng bá một hoặc nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ cho một hoặc nhiều website khác và được hưởng hoa hồng từ phương thức quảng bá này thông qua lượng khách hàng mua sản phẩm dịch vụ thông qua website của publisher. Ngoài website publisher còn có thể quảng bá thông qua social như kênh Youtube, Facebook, Zalo,...
Publisher là người xuất bản, gắn các liên kết tiếp thị lên website hoặc mạng xã hội của mình

Affiliate network là Mạng liên kết hay nhà cung cấp dịch vụ liên kết đóng vai trò trung gian giữa người có nhu cầu quảng cáo và người thực hiện quảng cáo để cung cấp dịch vụ liên kết, tính toán hiệu quả của quảng bá, tính toán lưu lượng và chi phí hai bên phải thanh toán cho nhau, quản lý và đưa ra phán quyết nếu có sự tranh chấp hoặc gian lận… Thông thường người cần quảng cáo và người thực hiện quảng cáo tìm đến nhau thông qua nhà cung cấp dịch vụ liên kết, còn nhà cung cấp dịch vụ liên kết phải cung cấp các nền tảng kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động cho khách hàng của mình

Kiếm tiền bằng Affiliate Marketing là

Người tham gia thực hiện hoạt động tiếp thị liên kết sẽ được thanh toán hoa hồng tiếp thị khi giới thiệu được khách hàng mua sản phẩm hoặc yêu cầu khách hàng thực hiện một hoạt động bất kỳ theo quy định của chương trình tiếp thị.
Tiếp thị liên kết khác với phương thức quảng cáo truyền thống nhờ việc thanh toán chỉ dựa trên hiệu quả của quảng cáo mà không phụ thuộc vào thời gian và tần suất quảng cáo.

Các phương thức thanh toán tiếp thị liên kết để kiếm tiền của Publisher là

Nhờ vào nền tảng của nhà cung cấp dịch vụ (affiliate network) mà các pub có thể dễ dàng thực hiện các chiến dịch và thao tác để triển khai thống kê và đánh giá hiệu quả của chiến dịch nhằm mục đích tạo ra lợi ích về kinh tế. Đây cũng có thể được coi là một nghề độc lập mà các Pub có thể chủ động về thời gian và cân đối về thu nhập của chính mình không bị phụ thuộc.
 • Thanh toán theo nhấp chuột (cost per click - CPC): Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng theo số lượng nhấp chuột vào quảng cáo của bên yêu cầu quảng cáo.
 • Thanh toán theo hành động (cost per action - CPA): Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng dựa trên thao tác đối với dịch vụ quảng cáo, chẳng hạn điền theo mẫu đơn, đăng ký thành viên…
 • Thanh toán theo doanh số bán hàng (cost per sale - CPS): Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng khi đơn đặt hàng điện tử được thực hiện thành công.
 • Thanh toán theo cài đặt ứng dụng (cost per installation - CPI): Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng khi một ứng dụng được cài đặt thành công.
 • Thanh toán theo thời gian hiển thị (cost per duaration - CPD): Bên thực hiện quảng cáo sẽ được nhận hoa hồng tùy vào lượng thời gian đặt quảng cáo đã thỏa thuận với bên yêu cầu quảng cáo (theo giờ, ngày, tháng,...).
 • Thanh toán theo giá mỗi 1000 lần hiển thị (cost per 1000 impressions - CPM): Bên thực hiện quảng cáo sẽ nhận được hoa hồng cho mỗi 1000 lần quảng cáo được hiển thị.
Ngoài ra còn có nhiều hình thức khác như CPQL,..tùy theo từng chiến dịch và yêu cầu của nhà cần quảng cáo

Các hình thức tiếp thị liên kết phổ biến của Publisher hiện nay

 • Tiếp thị qua mạng xã hội
 • Tiếp thị qua các trang chia sẻ video miễn phí
 • Tiếp thị qua email-marketing
 • Xây dựng niche site tiếp thị sản phẩm
 • Affiliate Marketing (Product launch, nichesite, authority site).
 • T-shirt business (Teespring, Viralstyle, Teechip,..)
 • PPV/PPC (Youtube Partner, Google Adsense).
 • Dropshipping, FBA,…

Comments