Đề cương học phần An ninh khách sạn có đáp án TMU

Đề cương học phần An ninh khách sạn có đáp án Đại học Thương Mại TMU

Tham khảo gói câu hỏi đề cương ôn tập môn an ninh khách sạn nằm trong bộ đề cương ôn tập thi cuối kỳ TMU
Đề cương học phần an ninh khách sạn tmu có đáp án
Đề cương học phần an ninh khách sạn tmu có đáp án
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
HỌC PHẦN: AN NINH KHÁCH SẠN

I. NHÓM CÂU HỎI 1
Câu 1: Trình bày khái niệm anks và đặc điểm của hoạt động anks
Câu 2: Trình bày chức năng, nhiệm vụ, vai trò của bp anks.
Câu 3: Trình bày khái niệm quản trị anks và những nội dung cơ bản của quản trị anks , đối tượng và chủ thể quản trị anks.
Câu 4: Mô hình cơ cấu tổ chức của bp anks. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của các chức danh.
Câu 5: Mục đích và nội dung mối quan hệ phối hợp với các bộ phận trong khách sạn và ngoài khách sạn
Câu 6: Nội dung công việc cần thực hiện trong tuyển dụng nhân viên bpanks
Câu 7: Khái niệm và căn cứ phân công lao động tại bp anks. Nêu nd phân công, phân ca, công việc trong ca của bp anks.
Câu 8: Khái niệm, nội dung thiết kế công việc và định mức công việc tại bp anks.
Câu 9: K/n đào tạo, nội dung các bước tổ chức đào tạo và nội dung đào tạo phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu
Câu 11: K/n, hình thức, nội dung bố trí mặt bằng các khu vực hoạt động của bộ phận anks
Câu 12: Cho biết các nhóm ttb, nội dung quản lý ttb và văn phòng phẩm thuộc bộ phận an ninh.
Câu 13: K/n hệ thống camera quan sát, nguyên lý hoạt động và các trang thiết bị cấu thành hệ thống camera quan sát.
Câu 14: Vai trò của nhân viên tại các khu vực hoạt động
Câu 15: Mục đích, đối tượng và nội dung tuần tra các khu vực trong khách sạn

II. NHÓM CÂU HỎI 2
Câu 1: K/n tuần tra trong khách sạn, nội dung các bước tuần tra trong khách sạn, tần suất tuần tra.
Câu 2: Trình bày khái niệm cháy, sự cháy, nội quy, nguyên tắc chữa cháy và quy trình chữa cháy trong khách sạn. Cho biết nội dung phòng cháy chữa cháy trong khách sạn.
Câu 3: Hãy vẽ sơ đồ “Hệ thống báo cháy chuyên dụng” trong khách sạn và công dụng của các trang thiết bị trong sơ đồ hệ thống đó.
Câu 4: Hãy vẽ sơ đồ “Hệ thống cấp nước chữa cháy tự động” trong khách sạn và công dụng các trang thiết bị trong hệ thống cấp nước chữa cháy tự động. Liên hệ đánh giá tình hình áp dụng Hệ thống cấp nước chữa cháy tự động tại các khách sạn Việt Nam.
Câu 5: Cho biết vai trò của các nhóm thiết bị phòng cháy chữa cháy trong khách sạn. Liên hệ tình hình các trang thiết bị tại các khách sạn ở Việt Nam hiện nay.
Câu 6: Trình bày cấu tạo, quy trình sử dụng và các bước sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Cho biết công dụng của từng loại bình cứu hỏa và tình hình sử dụng bình cứu hỏa hiện nay.
Câu 7: Cho biết yêu cầu khi thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và quy trình, nội dung kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy trong khách sạn.
Câu 8: Trình bày quy trình kiểm soát khách tới thăm và nhân viên ra vào khách sạn. Liên hệ đánh giá việc kiểm soát khách tới thăm và nhân viên ra vào  tại các khách sạn  ở Việt Nam hiện nay và nhận dạng đặc trưng của từng nhóm đối tượng thường xuyên ra vào khách sạn và một số tình huống liên quan.
Câu 9: Cho biết nội dung của nghiệp vụ kiểm soát chìa khóa tại khách sạn và nhận dạng một số tình huống xảy ra do thiếu kiểm soát chìa khóa gây ra và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Câu 10: Cho biết nội dung nghiệp vụ kiểm soát nhà kho và nhận dạng một số tình huống xảy ra do thiếu kiểm soát nhà kho gây ra và đề xuất các biện pháp khắc phục
Câu 11: Cho biết nội dung nghiệp vụ kiểm soát rác thải tại khách sạn. Liên hệ việc kiểm soát rác thải tại các khách sạn ở Việt Nam hiện nay và xử lý một số tình huống phát sinh.
Câu 12: Cho biết nội dung nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa, phương tiện ra vào khách sạn và nhận dạng một số tình huống xảy ra do thiếu kiểm soát hàng hóa, phương tiện ra vào khách sạn gây ra và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Câu 13: Cho biết nội dung nghiệp vụ kiểm soát tủ và tư trang nhân viên. Liên hệ tình hình  kiểm soát tủ và tư trang nhân viên của các khách sạn hiện nay.
Câu 14: Cho biết nội dung nghiệp vụ xử lý hư hỏng trong khách sạn và tình hình kiểm soát hư hỏng trong các khách sạn hiện nay. Liên hệ đánh giá tình trạng mất mát tài sản tại các khách sạn ở Việt Nam hiện nay.
Câu 15: Cho biết nội dung nghiệp vụ kiểm soát các chất cần được kiểm soát và tình hình kiểm soát các chất cần được kiểm soát trong các khách sạn hiện nay.
Câu 16: Cho biết nội dung nghiệp vụ xử lý người chết trong khách sạn và nhận dạng các nguyên nhân có thể dẫn đến hiện tượng người chết trong khách sạn và đề xuất các biệp pháp nhằm giảm thiểu hiện tượng này.
Câu 17: Cho biết nội dung của quản lý an ninh tại khu vực nhà hàng, bể bơi và nhận dạng một số tình huống không đảm bảo an ninh an toàn xảy ra tại khu vực nhà hàng, bể bơi và đề xuất các biện pháp khắc phục.
Câu 18: Cho biết nội dung nghiệp vụ xử lý khi nhân viên an ninh nhận được cuộc gọi đe đọa đánh bom khủng bố. Liên hệ tình hình khủng bố tại các khách sạn ở Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp chủ động đối phó với tình trạng khủng bố.
Câu 19: Cho biết nội dung nghiệp vụ xử lý người không có thẩm quyền và ý nghĩa của việc xử lý người không có thẩm quyền.
Câu 20:  Cho biết nội dung sơ cứu y tế của bộ phận an ninh trong khách sạn và nhận dạng một số tình huống cần sơ cứu tại khách sạn và cho biết nội dung sơ cứu trong một tình huống cụ thể.
Câu 22: Trình bày biện pháp xử lý tình huống khi nhân viên an ninh bắt gặp “người đáng ngờ”; vật thể đáng ngờ” hoặc “phát hiện ra cửa buồng mở”

 Đáp án đề cương học phần an ninh khách sạn TMU

I. Nhóm câu hỏi 1
Câu 1: Trình bày khái niệm anks và đặc điểm của hoạt động anks
- An ninh khách sạn là việc đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của khách sạn được thuận lợi dễ dàng, tất cả mọi hành vi lợi dụng gây rối mất trật tự, trộm cắp, phá hoại tài sản đều được phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời
- Đặc điểm hoạt động anks:
+ Tính phức tạp:
 được thể hiện qua đối tượng đảm bảo an toàn như: con người csvc, các hoạt động, sự kiện lại có các hoạt động khác nhau nhằm đảm bảo an toàn, các tình huống phát sinh,…. Mỗi con người một tính cách, mỗi trang thiết bị, sự kiện lại có các hoạt động khác nhau nhằm đảm bảo an toàn, các tình huống phát sinh không thể lường trước ,…
+ Có nội dung kỹ thuật:
Nội dung kỹ thuật thể hiện việc nhân viên an ninh phải biết các thao tác, sử dụng các công cụ hỗ trợ, các loại máy, thực hiện các quy trình cụ thể, có đối tượng quản lý rõ rang,…
+  Cường độ làm việc cao:
Do đặc thù công việc là luôn đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động trong khách sạn, nhân viên bảo vệ phải luôn tập trung cao độ, nhanh chóng có mặt tại địa điểm được yêu cầu, thời gian làm việc của bộ phận an ninh là 24/24. NV an ninh thường xuyên phải ứng phó với các tình huống phát sinh, đòi hỏi nhân viên an ninh phải hành động nhanh và chính xác, kịp thời.
+ Tính liên tục:
Bất kỳ một sai sót nhỏ, thiếu cảnh giác đều có thể ảnh hưởng đến an ninh an toàn cho khách sạn, đặc biệt là các sự kiện lớn, bảo vệ nhân vật quan trọng,… Bộ phận an ninh luôn đảm bảo có nhân viên trực 24/24 tại các vị trí quan trọng ( cổng nhân viên, cổng dành cho khách, khu để xe,…)
+ Tính phối hợp:
Để thuận tiện cho quá trình tác nghiệp và thực hiện các quy trình các quy trình tác nghiệp, bp an ninh luôn có sự phối hợp với các bộ phận khác như nhân sự, lễ tân, kỹ thuật… để đảm bảo quá trình cung ứng dịch vụ cho khách hàng đem đến được chất lượng tốt nhất.
+ Phản ứng nhanh
Rất nhiều tình huống xảy ra trong quá trình cung ứng các dịch vụ cho khách hàng hoặc liên quan đến hỏa hoạn, trộm cắp, bom mìn, khủng bố,… Nhân viên cần phản ứng nhanh, chính xác, kịp thời,…
Câu 2: Trình bày chức năng, nhiệm vụ, vai trò của bp anks.
- Vai trò của bp anks:
+ Đảm bảo sư an toàn cho con người : Đảm bảo sự an toàn cho khách hàng  và nhân viên
+ Đảm bảo an toàn cho cơ sở vật chất, trang thiết bị: Đảm bảo sự an toàn cho hàng hóa, đồ dùng của khách hàng ; cho trang thiết bị của khách sạn và các đối tác. 
+ Đảm bảo an toàn cho các hoạt động, sự kiện: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển  khai, kiểm tra và xử lý tình huống phát sinh.
+ Xử lý các tình huống phát sinh
- Chức năng của bp anks:
+ Đảm bảo sự an toàn cho khách: Khách luôn được ưu tiên và quan tâm hàng đầu, khách của khách sạn đến từ nhiều nơi, nhiều nền văn hóa, địa vị xã hội khác nhau, dù khách tới với khách sạn với nhiều mục đích khác nhau, nhưng khách luôn mong muốn được an toàn ( nơi ở, trang thiết bị thực phẩm, giao tiếp,…)
+ Đảm bảo an toàn cho nhân viên: Nhân viên của khách sạn là hình ảnh đại diện của khách sạn trong việc cung cấp các sản phẩm của khách sạn cho khách hàng. Khi nhân viên được quan tâm, đảm bảo an toàn  tính mạng, csvc và các điều kiện hỗ trợ khác, nhân viên sẽ làm việc hiệu quả hơn.
+ Đảm bảo an toàn cho cơ sở vật chất, trang thiết bị và các tài sản có giá khác: Trong khách sạn có nhiều tài sản giá trị như hệ thống điều hòa, hệ thống máy tính, máy in,… cần đảm bảo kiểm tra các trang thiết bị đề phòng mất cắp.
+ Ngoài các chức năng đảm bảo an toàn cho khách, nhân viên, trang thiết bị, bộ phận an ninh có chức năng phối hợp với các bộ phận khác trong khách sạn và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về các vấn đề liên quan tới hoạt động an ninh.
+ Kiểm soát người ra vào: Khách sạn luôn có người ra vào ( khách, nhân viên, đối tác,…) nhân viên bảo vệ phải khéo léo kiểm soát để đảm bảo an toàn cho hoạt động của ks.
- Nhiệm vụ của bp anks:
+ Kiểm soát phương tiện ra vào khách sạn : Phương tiện ra vào của khách sạn là phương tiện của khách, nhân viên, đối tác,… Bộ phận bảo vệ có trách nhiệm trong việc kiểm soát các phương tiện ra vào an toàn, không ảnh hưởng tới các hoạt động của nhân viên, khách, đối tác,… 
+ Kiểm soát chìa khóa: Chìa khóa của khách sạn được bảo quản tại bộ phận bảo vệ, các bộ phận, cá nhân ( được sử dụng) liên hệ với bộ phận bảo vệ để hoàn thành thủ tục nhận và trả(gửi) chìa khóa theo quy định 
+ Kiểm soát rác thải: Rác thải của khách sạn được tập hợp tại khu vực chuyên dành cho rác, thời gian thu gom rác thường vào các buổi tối( đêm), nhân viên bảo vệ có trách nhiệm kiểm soát cuối cùng.
+ Tuần tra: Tuần tra là công việc thường xuyên và liên tục của bộ phận an ninh nhằm kiểm soát các khu vực không cho người không có nhiệm vụ ra vào khách sạn. Tuần tra nhằm phát hiện các sự cố, tình huống phát sinh và xử lý kịp thời…
+ Xử lý các tình huống phát sinh: Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng như ăn uống, lưu trú, mua sắm,… sẽ có nhiều người xấu lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của khách, khách sạn hoặc phá hoại các hội nghị, hội thảo, đánh cắp thông tin,…
+ Kiểm soát người ra vào khách sạn: hàng ngày có rất nhiều người ra vào khách sạn ( khách, nv, khách tới thăm, nhà cung cấp,…) , nhân viên an ninh có nhiệm vụ kiểm soát một cách khéo léo nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của khách sạn .

II. NHÓM CÂU HỎI 2
Câu 1: K/n tuần tra trong khách sạn, nội dung các bước tuần tra trong khách sạn, tần suất tuần tra.
* Tuần tra trong khách sạn là một phần thiêt yếu của các biện pháp nhằm ngăn ngừa thất thoát tài sản, các mối đe dọa đến an ninh an toàn của khách sạn, thường xuyên kiểm tra các khu vực của khách sạn sẽ phát hiện và ngăn ngừa được các rủi ro và nguy cơ hỏa hoạn, ngập lụt,… khi chúng xảy ra.
* Nội dung các bước tuần tra:
- Đầu ca: Trước khi vào ca làm việc, nhân viên an ninh sẽ chuẩn bị trang phục, vệ sinh cá nhân,… Và bắt đầu làm việc như nhận bàn giao toàn bộ dụng cụ, trang thiết bị, thông tin từ ca trước, ký vào sổ giao ca.
- Giữa ca: Thực hiện các công việc tuần tra: Khi đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như: bút, sổ giấy,… thì nhân viên sẽ đi tuần tra. Nhân viên tuần tra được coi là “tai”, “mắt” và miệng của khách sạn do đó họ phải luôn khéo léo tiếp cận và tìm hiểu các đối tượng, hiện tượng nghi vấn. Trong quá trình tuần tra nhân viên tuần tra rất có thể sẽ bắt gặp người, vật thể đáng ngờ.
- Cuối ca: bàn giao toàn bộ dụng cụ, trang thiết bị cho ca sau, ghi nội dung biên bản bàn giao ca và ký nhận vào sổ giao ca, sau mỗi lần tuần tra thì nhân viên tuần tra phải ghi thông tin vào sổ bao gồm các thông tin như: ngày giờ, họ tên nhân viên tuần tra, chữ ký, ghi theo thứ tự thời gian, ghi bằng bút mực không phai, mục đích là để chắc chắn cuộc tuần tra đã được thực hiện.
* Tần suất tuần tra:
- Tuần tra tất cả các khu vực của khách sạn càng thường xuyên càng tốt
- Thay đổi lịch tuần tra và mức độ thường xuyên
- Tối thiểu phải có 3 hoặc 4 lượt đi tuần tra trong khoảng 7 giờ tới 23 giờ và 5 hoặc 6 lượt trong khoảng 23 giờ đêm đến 6h sáng hôm sau ( tùy thuộc vào từng khách sạn) 
Câu 2: Trình bày khái niệm cháy, sự cháy, nội quy, nguyên tắc chữa cháy và quy trình chữa cháy trong khách sạn. Cho biết nội dung phòng cháy chữa cháy trong khách sạn.
* Cháy là quá trình oxy hóa nhanh chóng của một vật liệu trong phản ứng hóa học tỏa nhiệt, giải phóng ra nhiệt, ánh sáng và các sản phẩm phản ứng khá.
* Nội quy phòng cháy chữa cháy:
- Phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của toàn thể công nhân viên chức, kể cả khách hàng tới liên hệ công tác.
- Cấm không được sử dụng củi lửa, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất và nơi cấm lửa 
- Cấm không được câu, móc điện tùy tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra tắt điện khi ra về.
- Sắp xếp vật tư hàng hóa gọn gàng 
- Khi xuất nhập hàng, xe không được nổ máy
- Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại
- Phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy
- Ai thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, ai vi phạm sẽ bị xử lý.
* Nguyên tắc phòng cháy chữa cháy:
- Huy động sức mạnh tổng hợp của mọi người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy
- Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính, phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra 
- Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.
- Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.
* Quy trình xử lý khi có cháy
Bước 1: Bình tĩnh trước mọi tình huống
- Xác định nhanh điểm cháy
- Lựa chọn nhanh các giải pháp trong đầu
- Thứ tự các việc cần phải làm 
Bước 2: Báo động ( thông báo có cháy) 
- Hô hoán 
- Đánh kẻnh báo động
- Thông báo trực tiếp
- Thông báo qua loa truyền hình
- Nhấn nút chuông báo cháy
- Thổi còi
Bước 3: Cắt cầu dao
- Ngắt attomat
- Dùng dụng cụ như kìm điện, ủng, gang cách điện để cắt điện 
Bước 4: Gọi cơ quan chức năng
- Trong khách sạn nhân viên gọi cho tổng đài KS
- Trong một số trường hợp, gọi cho cơ quan cứu hỏa (114)
Bước 5: Sử dụng các phương tiện chữa cháy
- Sử dụng bình cứu hỏa
- Sử dụng chăn,…

Nhận trọn bộ đề cương có đáp án các môn ôn thi học phần tại đây

Comments