Đề cương học phần Quản trị sự kiện có đáp án TMU

Đề cương học phần Quản trị sự kiện có đáp án TMU

Đề cương học phần quản trị sự kiện có đáp án trong ngân hàng câu hỏi thi TMU
Đề cương học phần quản trị sự kiện có đáp án trong ngân hàng câu hỏi thi TMU
ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ SỰ KIỆN 

Nhóm câu hỏi 1
Câu 1: Khái luận về sự kiện, tổ chức sự kiện, hợp đồng tổ chức sự kiện và quản trị sự kiện?
Câu 2: Vai trò, ý nghĩa, các loại hình của tổ chức sự kiện?
Câu 3: Nêu nội dung cơ bản của quản trị sự kiện, công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện?
Câu 4: Phân tích nội dung nghiên cứu nhu cầu tổ chức sự kiện, ký kết hợp đồng tổ chức sự kiện? Vận dụng?
Câu 5: Nêu các bước của quá trình lập kế hoạch tổ chức sự kiện?
Câu 6: Khái niệm mục tiêu sự kiện, phân tích nội dung xác định mục tiêu của sự kiện? Vận dụng?
Câu 7: Khái niệm về khách mời tham gia sự kiện, ngân sách và tài trợ sự kiện?
Câu 8: Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc cơ bản trong đàm phán, Phân tích nội dung chuẩn bị đàm phán trong tiến trình đàm phán? Vận dụng?
Câu 9: Khái niệm, ý nghĩa, nội dung của truyền thông marketing sự kiện?
Câu 10: Phân tích nội dung xác định khách hàng mục tiêu và mục tiêu truyền thông? Vân dụng
Câu 11: Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định các phương tiện chở khách? Nội dung của hoạt động tổ chức đưa đón, tiếp khách?
Câu 12: Phân  tích nội dung tổ chức triển khai hoạt động sự kiện(tiếp khách, quay phim, chụp ảnh, hoạt động giải trí ?
Câu 13: Phân tích nội dung đưa đón khách trong tổ chức triển khai sự kiện?Vận dụng?
Câu 14. Phân tích nội dung xác định điểm đỗ xe trong tổ chức triển khai sự kiện? Vận dụng?
Câu 15. Những hoạt động sau sự kiện? Phân tích một số tình huống có thể xảy ra trong tổ chức sự kiện, cách thức hạn chế và giải quyết? Vận dụng?
Câu 16. Khái niệm đánh giá hoạt động sự kiện, ý nghĩa, và các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá sự kiện ?
Câu 17. Nêu mục tiêu, yêu cầu của tổ chức lễ khai trương, khánh thành?
Câu 18. Phân tích nội dung đánh giá kết quả trong tổ chức lễ khai trương, khánh thành? Vận dụng?
Câu 19. Phân tích mục tiêu của lễ khai trương, khánh thành? Vận dụng?
Câu 20. Trình bày mục tiêu,yêu cầu của  tổ chức giới thiệu sản phẩm mới?
Câu 21. Trình bày yêu cầu,những nội dung cơ bản của tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo, sự kiện khai trương, khánh thành, sự kiện giới thiệu sản phẩm mới?

Nhóm câu hỏi 2
Câu 1. Phân tích quá trình phát triển, nhân tố ảnh hưởng của tổ chức sự kiện?Liên hệ thực tiễn?
Câu 2. Phân tích thị trường tổ chức sự kiện và xu hướng phát triển ở Việt Nam?
Câu 3. Trình bày yêu cầu, ý nghĩa của việc lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện?
Câu 4.  Phân tích nội dung xác định mục tiêu,chủ đề sự kiện, xác định đối tượng đại biểu?Liên hệ thực tiễn?
Câu 5. Phân tích nội dung lập thời gian biểu, xác định ngân sách, lựa chọn địa điểm, và nội dung tài trợ sự kiện tổ chức sự kiện?Liên hệ thực tiễn?
Câu 6: Trình bày những vấn đề pháp lý của QTSK
Câu 7: Phân tích đặc điểm, quá trình đàm phán của hợp đồng phục vụ sự kiện
Câu 8 : Phân tích nhu cầu an toàn, an ninh, bảo hiểm sự kiện ? Liên hệ thực tế?
Câu 9 : Trình bày vai trò, các công cụ của truyền thông marketing
Câu 10: Phân tích việc lựa chọn công cụ, nội dung truyền thông marketing sự kiện ? Liên hệ thực tiễn
Câu 11: Phân tích vai trò, nội dung tổ chức không gian, tổ chức âm thanh, ánh sáng trong triển khai sự kiện ?
Câu 12: Phân tích vai trò, nội dung tổ chức ăn uống, quay phim, chụp ảnh trong triển khai hoạt động sự kiện? Liên hệ thực tiễn ?
Câu 13: Phân tích nhân tố ảnh hưởng, phương pháp và quá trình đánh giá sự kiện? Liên hệ thực tiễn ?
Câu 14: Trình bày yêu cầu và mục tiêu của lễ khai trương , khánh thành? Liên hệ thực tế
Câu 15: Phân tích nội dung trong đánh giá kết quả trong tổ chức giới thiệu sản phẩm mới? Liên hệ thực tiễn ?
Câu 16 : Trình bày những nội dung cơ bản trong lập kế hoạch tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo ? Liên hệ thực tiễn?
Câu 17: Trình bày những nội dung cơ bản trong lập kế hoạch tổ chức lễ khai trương, khánh thành, giới thiệu sản phẩm mới? Liên hệ thực tiễn?

Đáp án đề cương ngân hàng câu hỏi học phần quản trị sự kiện TMU

NHÓM CÂU HỎI 1:
Câu 1: Khái luận về sự kiện, tổ chức sự kiện, hợp đồng tổ chức sự kiện và quản trị sự kiện?
- Sự kiện là các hoạt động xã hội trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, giải trí, thể thao, hội thảo, hội nghị giao tiếp xã hội, các trò chơi cộng đồng, và các hoạt động khác liên quan đến lễ hôi, văn hóa, phong tục-tập quán…
- Tổ chức sự kiện là một quá trình kết hợp các hoạt động lao động cùng việc sử dụng máy móc thiết bị, công cụ lao động thực hiện các dịch vụ nhằm đảm bảo toàn bộ các công việc chuẩn bị và các hoạt động sự kiện cụ thể nào đó trong một thời gian và không gian cụ thể nhằm chuyển tới đối tượng tham dự những thông điệp truyền thông
- Hợp đồng tổ chức sự kiện là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (thể nhân hay pháp nhân) để tổ chức 1 sự kiện nào đó trong khuôn khổ pháp luật.
- Quản trị sự kiện là sự tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng của chủ thể sự kiện lên tập thể lao động, sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội để đạt mục tiêu đề ra theo đúng luật pháp và chuẩn mực xã hội.
Câu 2: Vai trò, ý nghĩa, các loại hình của tổ chức sự kiện?
* Vai trò:
- Đối với xã hội: Sự kiện là một phần rất quan trọng trong đời sống mỗi con người và đời sống xã hội giúp đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu của đời sống con người, đặc biệt là đời sống tinh thần. Đó có thể là sự chia sẻ cùng nhau, sự nâng cao niềm tự hào về cộng đồng dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, thắt chặt mqh với cộng đồng
- Đối với doanh nghiệp: 
+ Sự kiện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc truyền tải thông điệp của doanh nghiệp đến với KH để có thể xây dựng, duy trì, khuếch trương và phát triển hình ảnh, uy tín của mình. 
+ Với lợi thế trong lĩnh vực quan hệ báo chí và truyền hình, sự kiện góp phần “đánh bóng” cho thương hiệu và sản phẩm của một công ty.
* Ý nghĩa: Đối với nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc tổ chức sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhằm tạo ra những sự việc đặc biệt, có tính thu hút và dấu ấn sâu đậm cho người tham gia. Vì vậy, các sự kiện thường là nơi để thể hiện những mốc kỉ niệm trong cuộc đời, khai trương, là nơi để giao lưu, gặp mặt quan trọng, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, doanh nghiệp, đón tiếp lãnh đạo…
* Các loại hình tổ chức sự kiện:
- Tổ chức lễ khai trương, khánh thành
- Tổ chức lễ khởi công, động thổ
- Tổ chức hội nghị KH
- Tổ chức tiệc tất niên, gặp mặt đầu xuân
- Tổ chức lễ cưới, hỏi
- Tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm mới
- Tổ chức lễ hội, hội trợ, sự kiện cộng đồng
- Tổ chức chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật
- Tổ chức sự kiện cho trẻ em
Câu 3: Nêu nội dung cơ bản của quản trị sự kiện, công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện?
* Nội dung cơ bản:
- Lập kế hoạch tổ chức SK
- Những vấn đề pháp lý và truyền thông marketing SK
- Tổ chức triển khai hoạt động SK
- Đánh giá SK và những thông tin về các loại SK thường gặp
* Công tác chuẩn bị:
- Nghiên cứu nhu cầu và các loại hình TCSK
- Thành lập ban TCSK
- Ký kết hợp đồng TCSK

Nhận trọn bộ đáp án đề cương học phần quản trị sự kiện TMU tại đây

Comments