Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021

Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021

Tối ngày 31/1, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2021 môn Toán.
Chi tiết xem dưới đây
Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 1
Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 1Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 2
Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 2

Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 3
Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 3

Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 4
Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 4


Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 5
Đề thi minh họa môn toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 Trang 5Comments