Hướng dẫn chèn Plugin Chat với khách hàng vào website hoặc bài đăng bất kỳ

Hướng dẫn chèn Plugin chat với khách hàng vào trang web của bạn, hoặc một bài đăng bất kỳ trong website của bạn

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chèn plugin chat với khách hàng thông qua Fanpage Facebook.
Bạn đang muốn chèn Plugin để thuận tiện cho việc chat với khách hàng tuy nhiên bạn lại muốn ở một bài đăng chat với một fanpage chỉ đích, sau đây Học Cấp Tốc sẽ hướng dẫn bạn

Hướng dẫn chi tiết chèn Plugin Chat Fanpage facebook vào một bài viết bất kỳ trong website

Bước 1: Truy cập Fanpage Chat tạo Plugin
             Bấm vào cài đặt
Bước 2: Bấm vào cài đặt
Bước 1: Bấm vào cài đặt

Bước 2: Bấm vào Nhắn Tin
Bước 2: Bấm vào Nhắn Tin
Bước 2: Bấm vào Nhắn Tin


Bước 3: Tìm đến hộp Thêm Mess vào trang web
Bước 3: Tìm đến hộp Thêm Mess vào trang web
Bước 3: Tìm đến hộp Thêm Mess vào trang web
 Bước 4: Tiếp theo
 Bước 4: Tiếp theo

Bước 5: Chọn ngôn ngữ
Bước 6: Chỉnh sửa lời chào
Bước 7: Tiếp theo
Bước 5.6.7
 Bước 8: tùy chỉnh màu hộp chat
Bước 9: Tiếp theo
 Bước 8: tùy chỉnh màu hộp chat
 Bước 10: Nhập link website hiển thị plugin chat
Bước 11: Copy đoạn code chat
Bước 12: Hoàn Tất
 Bước 10: Nhập link website hiển thị plugin chat
 Bước 10: Nhập link website hiển thị plugin chat 

 Bước 13: Xong
  Bước 14: Nhấn chuyển định dạng văn bản sang HTML trong bài viết
Bước 15: Dán đoạn code vừa copy vào phía dưới bài viết
 Bước 16: Hoàn thành kiểm tra lại, truy cập lại vào bài viết muốn hiển thị plugin chat


Comments