Hướng dẫn chèn liên kết vào bài viết trên facebook bài viết chuẩn SEO

Hướng dẫn chèn liên kết vào từ khóa bất kỳ trong bài viết trên Facebook

Hướng dẫn chèn liên kết vào từ khóa bất kỳ trong bài viết trên Facebook
Hướng dẫn chèn liên kết vào bài viết trên facebook bài viết chuẩn SEO
Bước 1: Liệt kê từ khóa, cụm từ cần chèn liên kết (đường dẫn, link) vào google docs hoặc words,..
Bước 2: Dùng công cụ chèn liên kết có sẵn chèn liên kết vào từ khóa, cụm từ tương ứng
Bước 3: Dùng lệnh copy (Ctrl +C) sao chép từ khóa, cụm từ đã chèn liên kết
Bước 4: Paste (Ctrl+V) dán từ khóa, cụm từ đã chứa liên kết đó vào vị trí cần trong bài viết trên facebook

Hướng dẫn viết bài chuẩn SEO facebook

Tham khảo tại đây: Viết bài chuẩn SEO facebook
Xem thêm các nội dung về kinh doanh bán hàng trên facebook:

Comments