Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 Môn Tổ hợp Khoa học Xã hội

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 Môn Tổ hợp Khoa học Xã hội

Hôm nay, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/7.
Dưới đây là đề thi minh họa tổ hợp Khoa học xã hội gồm 3 môn Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân:

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 1
Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 1


Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 2
Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 2

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 3
Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 3

Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 4
Đề thi minh họa môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 4

Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021
Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 1
Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 1


Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 2
Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 2

Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 3
Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 3


Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 4
Đề thi minh họa môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 trang 4

Comments