Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học tự nhiên

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học tự nhiên

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.
Hôm nay, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/7.

Dưới đây là đề thi minh họa tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn Vật lý - Hóa học - Sinh học:

Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021

Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021 trang 1
Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021 trang 1Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021 trang 2
Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021 trang 2

Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021 trang 3
Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021 trang 3

Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021 trang 4
Đề thi minh họa môn Vật lý thi THPT Quốc gia 2021 trang 4


Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021
Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021 trang 1
Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021 trang 1

Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021 trang 2
Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021 trang 2

Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021 trang 3
Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021 trang 3

Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021 trang 4
Đề thi minh họa môn Hóa học thi THPT Quốc gia 2021 trang 4


Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021
Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 trang 1
Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 trang 1

Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 trang 2
Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 trang 2

Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 trang 3
Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 trang 3

Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 trang 4
Đề thi minh họa môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2021 trang 4

Xem thêm kiến thức ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 tại đây

Comments