Tấm chiếu mới nghĩa là gì? Tấm chiếu mới chưa từng trải vẫn còn thơm mùi cói

Tấm chiếu mới nghĩa là gì?

Tấm chiếu mới nghĩa là gì? Tấm chiếu mới chưa từng trải vẫn còn thơm mùi cói
tấm chiếu cói mới

Theo nghĩa đen, tấm chiếu mới là một tấm chiếu mới được dệt xong còn nguyên đai, nguyên kiện, chưa được trải ra để sử dụng. Tuy nhiên theo nghĩa bóng mà các bạn trẻ hiện nay thường đang sử dụng thì tấm chiếu mới là sự chưa từng trải nghiệm, chưa từng có kinh nghiệm

Tại sao có Trend tấm chiếu mới chưa từng trải vẫn còn thơm mùi cói?

Trên Facebook, cụm từ tấm chiếu mới lại được sử dụng và hiểu với nghĩa là chưa có kinh nghiệm, chưa từng trải nghiệm. Giải thích nôm na, đây vốn là một câu nói chơi chữ, sử dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa để gán ghép nghĩa của từ "chưa trải" cho cái chiếu mới mua và sự trải đời. Hay hiểu một cách đơn giản, "tấm chiếu mới" trên Facebook được dùng để nói về những thanh niên chưa có trải nghiệm, chưa trải sự đời.

Xem thêm các Hot trend mới, các ngôn ngữ gen Z tại đây


keys: tam chieu moi co nghia la gi

Comments